CZ UAE RUS EN

Klinická logopedie pro děti


Sanatoria Klimkovice nabízí odbornou logopedickou péči dětským klientům v rámci léčebných pobytů.

 

Logopedická péče v našem zařízení je poskytována klinickým logopedem, případně pod odborným dohledem klinického logopeda a je zaměřena na diagnostiku, poradenství a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí.

 

Logopedická péče je zaměřena převážně na:  

 

Dětským klientům je určena komplexní logopedická péče, která zohledňuje stupeň postižení dítěte a závažnost logopedického problému.

 

Formy logopedické péče:

 

 

Logopedické výkony, obsahová náplň logopedických výkonů, ceník logopedických výkonů.

 

 

TOBII PCEye


Nově v Sanatoriích Klimkovice využíváme oční navigaci Tobii PCEye.

 

Oční navigace Tobii PCEye je vhodné řešení pro osoby s těžší formou disability (např. ALS, roztroušená skleróza, DMO, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom atd.). Výrazně zlepšuje samostatnost pacienta a možnost jeho komunikace s okolím.

 

Více informací zde: