CZ UAE RUS EN

Přírodní léčivý zdroj

Jodobromová solanka


Přírodním léčivým zdrojem, který využívají Sanatoria Klimkovice je jodobromová solanka - původem mořská přírodní léčivá minerální voda, která se vytvořila v období třetihorního vrásnění.

 

Jodobromová solanka se vyskytuje v oblastech uhelných ložisek Ostravska, kde při bouřlivých pohybech zemských vrstev vznikly písčité sloje.  V nich se zakonzervovala voda pravěkého moře, které se na území současného Ostravska vyskytovalo před 6,5 až 11 miliony let.  V současnosti se jodobromová voda již netvoří, její podzemní zásoba je omezená, a je proto velmi cenná.


V Evropě se jodobromová solanka vyskytuje pouze v Itálii, Rakousku, jižním Polsku a jedna z nejúčinnějších, s nejvyšším obsahem léčivých látek, právě na Ostravsku. O jejích příznivých účincích na zdraví lidé věděli už ve 13. století, systematicky se začala využívat v polovině 19. století. První lázeňskou sezonu, kdy se lidé koupali ve vanách s jodobromovou vodou, Ostravsko zažilo v roce 1867.

Klimkovické lázně čerpají jodobromovou solanku ze čtyř vrtů o hloubce 400 až 500 m. Vrty se nacházejí v Polance nad Odrou, odkud se voda čerpá 12 kilometrů dlouhým potrubím. Poté dozrává 2 až 3 týdny ve speciálních jímkách, načež se dále rozvádí na oddělení balneoterapie a léčebné rehabilitace. Aplikuje se formou individuálních celotělových koupelí a lokálních obkladů (teplý jodobromový obklad, balzámový jodobromový obklad, jodobromový Priessnitz).

 

Jodobromová voda v Sanatoriích Klimkovice má charakter silně mineralizované hypertonické chloridosodné vody s vysokým obsahem jodidů, bromu a řady dalších prvků ve významném i stopovém množství. S obsahem 40 až 50 mg  jodu na litr je solanka bohatší na tuto účinnou látku než jakákoliv mořská voda.

 

Mineralizace vody
Jodobromová solanka   54 g/litr
Rudé moře                  42 g/litr
Středozemní moře       38 g/litr
Černé moře                 19 g/litr
Baltické moře                4 g/litr

 

Účinky jodobromové solanky

Při lokální aplikaci jodobromové vody na kůži se jod chemicky váže na kožní kryt. Vytváří se přitom tzv. jodové depo, jež je vodou nesmyvatelné. Z něho se poté jod vstřebává do organizmu. 

Jodobromová voda změkčuje vazivové struktury, uvolňuje svalové kontraktury, zlepšuje prokrvení tkání a orgánů, zmírňuje akutní i chronické zánětlivé procesy, zklidňuje kožní defekty. Díky vazodilatačnímu účinku a vlivu na pojivo snižuje krevní tlak (mírněji než CO2) a výrazně zvyšuje vstřebávání zánětlivých výpotků. Spolu s vlivem termoterapie při zevní balneaci (při aplikaci koupelí nebo obkladů) působí také výrazně analgeticky, zmírňuje spasticitu svalů. Lázeňská léčba s pomocí jodobromové vody podporuje imunitní procesy, má příznivý účinek na celkovou kondici, motoriku a funkci periferního i centrálního nervového systému.

 

Indikace pro léčebné využití jodobromové vody

  • Onemocnění nervového systému: např. roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění různého typu, polyneuropatie (diabetická, metabolická nebo toxická), nervosvalová onemocnění, periferní parézy aj. Jodobromová voda zlepšuje prokrvení organismu, posiluje imunitní systém, zmírňuje zánětlivé procesy, spasticitu a bolest.
  • Onemocnění pohybového systému: např. artrózy, bolesti zad z nejrůznějších příčin, revmatická onemocnění kloubů aj. Vstřebaný jod zvyšuje hladinu kalcia v krvi, usnadňuje zabudování kalcia do kostního systému; podílí se na kvalitě pojivové tkáně, přispívá k regeneraci chrupavky, zmírňuje zánětlivé projevy a v důsledku toho tlumí bolest.
  • Onemocnění kardiovaskulárního systému: vstřebaný jod ovlivňuje cévní stěnu a její strukturu, což se projevuje vasodilatací velkých cév, poklesem periferního odporu. V důsledku klesá systolický i diastolický tlak; zvyšuje se minutový objem srdeční, klesá tepová frekvence, snižuje se krevní viskozita a hodnota hematokritu (zvláště u aterosklerózy a hypertenze I. a II. st.); působením na cévní stěny vzniká vasodilatace i u periferního oběhu a výsledkem je významné klinické zlepšení u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin.
  • Gynekologická onemocnění: jodobromová voda rozrušuje zánětlivé výpotky a srůsty, které vznikají např. po gynekologických operacích v malé pánvi, má pozitivní vliv při bolestivé menstruaci, pomáhá léčit poruchy plodnosti a další gynekologické defekty.
  • Některé kožní choroby: pro své čistící a dezinfekční účinky se jodobromová voda využívá lokálně formou obkladů např. při léčbě bércových vředů nebo celkově při lupence nebo nebakteriálních ekzémech.