CZ UAE RUS EN

Nemoci pohybového aparátu


Indikace
XXVII/1 Juvenilní chronická artritis a jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře
XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady
XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí
XXVII/4 Skoliózy vyžadující korzet od I/b podle Cobba v soustavné rehabilitační péči
XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním; Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku
XXVII/6 Morbus Scheuermann
XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom
Délka pobytu: 28 dní

Neurologická onemocnění


Indikace
XXVI/1 Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie
XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění
XXVI/3 Dětská mozková obrna; mozečkové syndromy; hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení
XXVI/4 Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku a po operacích nádorů centrální nervové soustavy
XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu

 

Délka pobytu: 28 dní

Gynekologická onemocnění


Indikace
XXXI/1 Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel; pozánětlivé změny v malé pánvi
XXXI/2 Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní; nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby
XXXI/3 Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): v malé pánvi, po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, po appendectomii
XXXI/4 Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění
Délka pobytu: 28 dní

Dětská obezita


Indikace
XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory 
Délka pobytu: 28 dní

Nemoci oběhového ústrojí


Indikace
XXII/2 Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy
XXII/3 Juvenilní hypertenze 
XXII/4 Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž)
Délka pobytu: 28 dní