CZ UAE RUS EN

Formuláře pro lékaře


Návrh na lázeňskou péči                  Komplexní a příspěvková lázeňská péče
Poukaz K Ambulantní rehabilitační péče
Poukaz FT Ambulantní rehabilitační péče
Formulář na OLÚ - dospělí  Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně - dospělí
Formulář na OLÚ - děti Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně - děti


Návrh na lázeňskou péči - formulář ke stáhnutí pro lékaře

Dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami (verze 6.2, doplněk č. 3) je možné podávat Návrh na lázeňskou péči vytištěný prostřednictvím PC. Pro tento účel tedy nabízíme lékařům ke stáhnutí formulář ve formátu MS Word (97-2007).


Postup při vyplnění formuláře Návrh na lázeňskou péči prostřednictvím PC.


Ve formuláři (PC originál) vyplní navrhující lékař na PC všechny požadované údaje do šedě vyznačených formulářových polí. Mezi jednotlivými poli formuláře se lze přesouvat prostřednictvím šipek na klávesnici PC nebo ukazatele myši. Psaní mimo oblast formulářových polí není možné.

Lázeňskou péči včetně určení stupně naléhavosti doporučuje pacientovi navrhující lékař přímo na návrhu v části lékařská zpráva nebo na zvláštní příloze. Lékařskou zprávu lze nahradit propouštěcí zprávou lůžkového zařízení, pokud obsahuje všechny požadované údaje vztahující se k základní Dg. pro lázeňskou léčbu a není starší 3 měsíců. Jinak je nutné propouštěcí zprávu aktualizovat!

Vyplněný PC originál navrhující lékař vytiskne a potvrdí svým podpisem, jmenovkou a čitelným otiskem razítka zdravotnického zařízení. Bez těchto náležitostí, jakož i data vystavení (důležitý údaj pro plynutí stanovených lhůt) pojišťovna návrh nepřevezme.

Před odesláním řádně vystaveného a lékařem potvrzeného návrhu na vysílající OP ZP navrhující lékař předá druhou stránku vytištěného PC originálu ("Poučení pacienta" - díl 6) pacientovi. Převzetí dílu potvrdí pacient nebo jeho zákonný zástupce podpisem na vytištěném PC originálu – v pravém dolním rohu. Kopie vytištěného PC originálu zůstává, po doplnění evidenčního čísla, ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Vyplněný a potvrzený PC originál navrhující lékař zašle vysílající OP ZP. Po schválení návrhu revizním lékařem pojišťovny si pojišťovna pořídí kopii PC originálu pro svou potřebu a PC originál zašle určenému lázeňskému zařízení, případně pacientovi (u příspěvkové lázeňské péče). Lázeňské zařízení po vyplnění adresy zařízení a termínu nástupu zajistí předvolání pacienta prostřednictvím kopie PC originálu, případně zvacím dopisem obsahujícím relevantní údaje.

 

Úplné znění doplňku 3, Metodiky pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami najdete na webových stránkách VZP ČR.