CZ UAE RUS EN

Nemoci pohybového aparátu


Indikace 
První pobyt   Opakovaný p.
Délka Forma Délka Forma 
VII/1 Revmatoidní artritis  st. I. - IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

28*

21

KLP

PLP

28*

14/21

KLP

PLP

VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče

28*

21 

KLP

PLP 

28*

14/2 

KLP

PLP 

VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní-parainfekční); sekundární artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

28*

21

KLP

PLP

28*

14/21

KLP

PLP 

VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče; difuzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy) 28* KLP

 28*

14/21

KLP

PLP

VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehab. péče delší než 3 měsíce není efektivní; kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu, jako nemoc z povolání

21

KLP/PLP

 21  KLP
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování)

21 

KLP/PLP

21

14/21

KLP

PLP

VII/7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře

21*

21 

KLP

PLP

21

14/21

KLP

PLP

VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie

21

KLP 

14/21

PLP 

VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči

21*

21 

KLP

PLP

14/21

PLP

VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

28*

KLP 

 

 

VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní

28*

KLP 

28

14/21

KLP

PLP 

 

Vysvětlivky: * možnost prodloužení pobytu; KLP - komplexní lázeňská péče; PLP - příspěvková lázeňská péče

Neurologická onemocnění


Indikace 
První pobyt Opakovaný p.
Délka  Forma  Délka  Forma
VI/1

Obrna lícního nervu, postpoliomyelitický syndrom, chabé obrny mimo poúrazových včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze

28*

KLP

28*

14 / 21

KLP

PLP

VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy

28*

21

KLP
PLP

28*

14 / 21

KLP

PLP

VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem

 21*

KLP 14 / 21 PLP
VI/4

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis), pokud jsou přítomny spastickoparetické známky

 28*

KLP 28 KLP
VI/5 Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce

28* 

KLP

28*

14 / 21

KLP

PLP

VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce

28*

KLP

28*

14 / 21

KLP

PLP

VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi

28*

KLP

28

14 / 21

KLP

PLP

VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní 28* KLP

28*

KLP

VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy

21

KLP

21

14 / 21

KLP

PLP

VI/10 Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti

28

KLP

28

14 / 21

KLP

PLP

VI/11 Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)

21

KLP 21 KLP

 

Vysvětlivky: * možnost prodloužení pobytu; KLP - komplexní lázeňská péče; PLP - příspěvková lázeňská péče

Gynekologická onemocnění


 Indikace  První pobyt Opakovaný p.
 Délka  Forma Délka  Forma
XI/1 Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů), sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis. 21*  KLP

21

14/21

KLP

PLP

XI/2 Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica)

21*

21

KLP

PLP

14/21 PLP
XI/3 Stavy po komplikovaných gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve 28*  KLP    

 

Vysvětlivky: * možnost prodloužení pobytu; KLP - komplexní lázeňská péče; PLP - příspěvková lázeňská péče

Nemoci oběhového ústrojí


Indikace 
První pobyt   Opakovaný p. 
 Délka  Forma Délka  Forma 
II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční

21

PLP

14/21

PLP
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně

28*

21 

KLP

PLP 

14/21 

PLP 

II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém IIb nebo zánětlivém 

 21 

21

 KLP

PLP

21

14/21 

KLP

PLP 

II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia; chronický lymfatický edém

21

21 

KLP

PLP 

 14/21

PLP

II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce; stavy po perkutánní transluminární angioplastice

21

21

KLP

PLP 

   

 

Vysvětlivky: * možnost prodloužení pobytu; KLP - komplexní lázeňská péče; PLP - příspěvková lázeňská péče

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí


Indikace   První pobyt Opakovaný pobyt
 Délka Forma  Délka  Forma 
IV/1 Diabetes mellitus

21

21 

KLP

PLP 

14 / 21

P

 

Vysvětlivky: * možnost prodloužení pobytu; KLP - komplexní lázeňská péče; PLP - příspěvková lázeňská péče