CZ UAE RUS EN

Opožděný vývoj řeči


Opoždění ve vývoji řeči může vznikat z různých příčin.

 

OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI PROSTÝ

Prostý opožděný vývoj řeči je zpravidla ovlivněn genetickými faktory. Dítě má velmi dobré rozumění řeči a rozvinutou motoriku a hru. Ve spolupráci s klinickým logopedem je rodina instruována o vhodném výchovném a řečovém vedení dítěte. Prognóza je velmi dobrá.

 

OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI NA PODKLADĚ SLUCHOVÉ VADY

Vývoj řeči u dětí, které se se sluchovou vadou již narodí nebo ji získají v raném věku bývá vždy ovlivněn nebo zcela omezen.  V rámci raného screeningu sluchových vad bývá existence sluchové vady diagnostikována již v prvním půlroce života. Rodiče těchto dětí by měli vyhledat péči klinického logopeda poté, co je jim přítomnost této diagnózy oznámena, nebo při každém podezření, kdy dítě nereaguje adekvátně na zvukové a řečové podněty.

 

OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI NA PODKLADĚ NEDOSTAČUJÍCÍCH ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ

U dětí s nižším intelektem a celkovým opožděním vývoje se hra a řeč rozvíjí zpravidla výrazně pomaleji. Dítě má malou slovní zásobu, tvoří věty agramaticky, má často i vady výslovnosti. Logopedická péče u těchto dětí je obvykle dlouhodobá.

 

OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI NA PODKLADĚ PORUCH CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY - VÝVOJOVÉ DYSARTRIE

Tato porucha je jedním z příznaků dětské mozkové obrny. Projevuje se zpravidla výrazným narušením pohybu mluvidel, kdy dítě nedokáže nastavit mluvidla tak, aby určitou hlásku správně realizovalo. Tyto děti mívají často potíže s polykáním a nadměrným sliněním. Péče o rozvoj řeči dítěte s vývojovou dysartrií patří výhradně do kompetence klinického logopeda.

 

OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI NA PODKLADĚ PORUCHY MOTORICKÉHO PLÁNOVÁNÍ POHYBU

Děti s vývojovou verbální dyspraxií bývají v kojeneckém věku tiché, netvoří množství variabilních zvuků v době, kdy děti, které se vyvíjejí typicky již žvatlají. Péče o rozvoj řeči dítěte s vývojovou dyspraxií  musí být včasná a velmi intenzivní. Obvykle bývá dlouhodobá. Patří výhradně do kompetence klinického logopeda.

 

Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR