CZ UAE RUS EN

Logopedická péče samoplátecká


Logopedická péče samoplátecká jako součást léčebného pobytu:

 

  • Logopedická péče samoplátecká zahrnuje v úvodu léčebného pobytu vstupní logopedickou konzultaci.
  • V průběhu léčebného pobytu absolvuje dítě logopedickou terapii ve stanoveném rozsahu.
  • V závěru léčebného pobytu je rodič, jiný zákonný zástupce či doprovod dítěte informován o průběhu a výsledcích terapie, dle potřeby jsou předány metodické materiály, zodpovězeny případné dotazy a je upřesněn terapeutický plán pro domácí nácvik.
  • Písemný souhrn výše uvedeného je automaticky generován v propouštěcí zprávě z léčebného pobytu.

 

Zájem o logopedickou péči sdělte lékaři při vstupním vyšetření v úvodu léčebného pobytu nebo  kdykoli v průběhu pobytu. Uvedený požadavek oznamte též na časování procedur.