CZ UAE RUS EN

Logopedie on-line


Nabízíme poskytování profesionálních služeb klinického logopeda na dálku, propojením terapeuta s klientem za účelem logopedické intervence - tj. diagnostiky, terapie a prevence, posouzení aktuálního stavu klienta či konzultace s klientem či zákonnými zástupci, opatrovníky. 

 

On-line logopedická péče je nabízena ambulantním klientům, kteří žijí v zahraničí nebo v lokalitě, kde není logopedická péče dostupná, zdravotní stav klienta či klinického logopeda neumožňuje osobní kontakt, popř. kteří jsou jinak limitováni v možnosti pravidelného osobního setkávání.  

 

Online logopedické péče je vhodná převážně v těchto případech:

 

  • řešení po dobu zákazu příjmu ambulantních klientů na základě hygienických či karanténních opatření,
  • specializace klinického logopeda či ojedinělost terapie podmíněna velkou vzdáleností místa bydliště klienta,
  • zdravotní stav klienta či klinického logopeda, který neumožňuje osobní kontakt,
  • ztížená mobilita a přesun klienta do ambulance klinického logopeda atd.

 

Formy online logopedické péče:

  • Analýza videozáznamu s následnou telefonickou konzultací – děti
  • Videokonference – děti 

 

Máte zájem o logopedii online?

 

Pro více informací o online terapii kontaktujte, prosím : 

 

Radka Ivanová

Tel.: + 420 731 518 556

Email: neuro@sanklim.cz