CZ UAE RUS EN

Logopedická péče hrazená zdravotními pojišťovnami


Logopedická péče jako součást léčby v rámci dětského odborného léčebného ústavu.

 

Maximální rozsah logopedické péče je definován zdravotními pojišťovnami.

 

Dle individuálních požadavků klienta lze navýšit počet terapií samoplátecky a požadovaný počet terapií je možno dokoupit.

 

  • Logopedická péče v rámci OLÚ zahrnuje v úvodu léčebného pobytu vstupní logopedickou konzultaci.
  • V průběhu léčebného pobytu absolvuje dítě logopedickou terapii ve stanoveném rozsahu.
  • V závěru léčebného pobytu je rodič, jiný zákonný zástupce či doprovod dítěte informován o průběhu a výsledcích terapie, dle potřeby jsou předány metodické materiály, zodpovězeny případné dotazy a je upřesněn terapeutický plán pro domácí nácvik.
  • Písemný souhrn výše uvedeného je automaticky generován v propouštěcí zprávě z léčebného pobytu.

 

Pro více informací kontaktujte, prosím:

koordinátora spec. léč. prog. pro děti :

Radka Ivanová

email: rivanova@sanklim, cz; neuro@sanklim.cz

tel: + 420 731 518 556