CZ UAE RUS EN

Dětský odborný léčebný ústav


Léčba v rámci dětského odborného léčebného ústavu (OLÚ) je vhodná zejména pro klienty se středně těžkým a těžším zdravotním stavem oproti běžné lázeňské léčbě. Léčebný program je vytvořen na míru těmto klientům, neobsahuje procedury využívající přírodní léčebný zdroj (jodobromovou solanku). Procedury s přírodním zdrojem si klienti mají možnost dokoupit za zvýhodněnou cenu.

 

Diagnózy vhodné  k léčbě v OLÚ

 

a) stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci

b) stavy po úrazech, neurochirurgických či ortopedických výkonech

c) většina neurologických diagnóz včetně dětské mozkové obrny

 

Vystavení návrhu

Návrh na péči v OLÚ předepisuje pediatr na základě doporučení ošetřujícího lékaře - ambulantního specialisty - či ošetřujícího lékaře v nemocnici při hospitalizaci.

Lékař na návrhu doporučí zařízení, kde je možno čerpat léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu.

 

Schválení

Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně upravuje platnost návrhu a zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedené v seznamu na prvním místě. Sanatoria Klimkovice mají k dispozici omezený počet lůžek pro tento typ léčby.

 

Smluvní ZP: VZP ČR (111), ČPZP (205), VoZP (201), ZP MV ČR (211), RBP (213), OZP (207), ZP Škoda (209).

 

Platnost návrhu a nástup

Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, pokud neurčí revizní lékař jinak.

Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

 

 

Zvýhodněná nabídka léčebných procedur, které je možné zakoupit nad rámec léčebného programu.

 

Koupel jodobromová individuální + suchý zábal (20 + 10 min)
při koupi 5 procedur 2 328 Kč, při koupi 7 procedur 3 190 Kč, při koupi 10 procedur 4 410 Kč

Obklad teplý jodobromový (20 min.)
při koupi 5 procedur 855 Kč, při koupi 7 procedur 1 172 Kč, při koupi 10 procedur 1 620 Kč

 

 

DOPLATKY


Ubytovací poplatky a příplatky za dietní stravu se hradí v den nástupu v pokladně hotově či platební kartou.

 

Ubytovací poplatek

(za televizi, chladničku a wi-fi připojení)

170,- Kč/os./den

Poplatek hradí pouze osoby, které zůstávají jako doprovod u léčících se dětí.

 

Příplatky za dietní stravu (bezlepková nebo bezlaktózová dieta)

Pacient:

Dieta nepředepsaná lékařem – s doplatkem 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – bez doplatku

Doprovod:

Dieta nepředepsaná lékařem – s doplatkem 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – bez doplatku

 

 

Novinka


Nově mohou děti vrámci OLÚ v Sanatoriích Klimkovice absolvovat také neurorehabilitační program.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Délka pobytu                 

28 dní

 

Co hradí pojišťovna        

léčbu, ubytování a standardní stravu

 

Doprovod dítěte        

Děti do 6 let mají ze zákona nárok na doprovod hrazený pojišťovnou. Od 6 let závisí úhrada doprovodu na schválení revizním lékařem na základě posouzení zdravotního stavu dítěte.

Doprovodu, který zůstává na pobytu s léčícím se dítětem, bude v případě potřeby vypsána pracovní neschopnost. Doprovázející osoby se mohou v průběhu pobytu střídat.

 

REZERVACE TERMÍNU


Rezervace termínu nástupu v požadovaném kalendářním týdnu

Rezervace termínu je možná pouze u klientů, jejichž schválený lázeňský návrh byl doručen Sanatoriím Klimkovice a klient byl přijat k absolvování komplexní lázeňské péče v Sanatoriích Klimkovice.

Konkrétní den nástupu v rámci daného kalendářního týdne (pondělí až pátek) určí Sanatoria Klimkovice.

Poplatek za sjednání termínu nástupu v požadovaném kalendářním týdnu – 3 000 Kč.

 

Rezervovat termín

 

Rezervace konkrétního pokoje není možná.