CZ UAE RUS EN

TOBII PCEye


Oční navigace Tobii PCEye umožňuje dítěti „mluvit očima“. Kamery oční navigace detekují směr pohledu dítěte a pohyb jeho očí. Počítač nahlas řekne, na co se dítě dívá, nebo přehraje zvuk, řekne básničku apod. Obrázek si dítě vybírá delším pohledem do jednoho místa.

 

V rámci terapie s tímto programem Vám pomůžeme nalézt vhodný způsob ovládání počítače, metodicky Vás provedeme počátky nácviku a nastavíme terapeutický plán pro domácí užívání.

 

Počítač je jedna z cest, která může sloužit k:
* práci
* studiu

* komunikaci
* náhradě řeči
* či ovládání domácnosti a telefonu

 

Tobii PCEye je lehké a přenosné zařízení, které se k počítači připojuje USB kabelem – není tudíž vázáno výhradně na jeden počítač. Nutné ovšem je, aby počítač, ke kterému je zařízení připojeno, byl vybaven programem Look to Learn a následně programem Grid 3.

Výhodou této pomůcky je, že snímá pohled očí z dálky a není nutné dítěti nasazovat brýle, čelenku nebo jiné zařízení, které by mohlo ovlivňovat jeho soustředění nebo jej omezovalo v pohybu.

 

 

 

Program Look to Learn slouží k nácviku komunikace pohledem. Obsahuje aktivity, jimiž se děti hrou učí, jak pracovat s tabulkami pro komunikaci pohledem.

Program Look to Learn využíváme dále i u dětí, u kterých není nutno pracovat s oční navigací Tobii PCEye:

  • rozvoj zrakové percepce ( např.: fixace pohybujícího se objektu očima)
  • pro nácvik koordinace „oko- ruka“
  • vizualizace, rozvoj pasivní slovní zásoby atd.

 

 

 

Počítačový program Grid 3 umožňuje osobám, které v důsledku zdravotního postižení vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím.

Základní možnosti:

Pro komunikaci: Komunikační tabulky, piktogramy, využití klávesnice na monitoru počítače

Komunikační tabulky lze libovolně měnit a upravovat – je možné je sestavit s ohledem na potřeby dítěte (možno využít výměny piktogramů za fotografie z blízkého okolí dítěte). Používání je jednoduché a intuitivní, logoped Vám doporučí vhodný metodický postup odpovídající ontogenetickému vývoji Vašeho dítěte.

 

Další využití: Ovládání PC a mobilního telefonu, používání internetu, poslouchání hudby stažené do počítače apod., ovládání spotřebičů a osvětlení v domácnosti.

 

Program lze ovládat klasickou myší a dotykem; tělesně hendikepovaní ho mohou ovládat např. spínači, pohybem očí, pomocí dotykové obrazovky.