CZ UAE RUS EN

Klinická logopedie pro děti


Ema na logopedii

Sanatoria Klimkovice nabízí odbornou logopedickou péči dětským klientům v rámci samopláteckých komplexních i ambulantních logopedických programech.

 

Logopedická péče poskytovaná v našem zařízení probíhá pod odborným dozorem klinického logopeda a je zaměřena na diagnostiku, poradenství a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí.

 

Logopedická péče je převážně zaměřena na diagnózy:

 • Poruchy polykání (dysfagie)
 • Poruchy orofaciální oblasti (myofunkční poruchy, parézy mozkových nervů)
 • Vývojová dysartrie, vývojová dysfázie
 • Poruchy vývoje řeči
 • Poruchy rezonance řeči
 • Poruchy artikulace, výslovnosti (dyslalie)
 • Pervazivní vývojové poruchy (poruchy autistického spektra)

 

Dětským klientům je určena celá škála komplexní logopedická péče, která je nastavená s ohledem na stupeň postižení dítěte a závažnost logopedického problému.

 

Logopedická péče zahrnuje:

 • vstupní logopedickou konzultaci (30 minut)
 • dle požadavku rodičů -  komplexní logopedické vyšetření (90 minut)
 • návrh individuálního plánu s doporučením vhodné intenzity a frekvence návštěv
 • logopedickou terapii (30 minut)
 • materiály k procvičování
 • speciální pomůcky
 • instruktáž rodičů

Máte o logopedickou péči zájem?

 

V případě léčebného pobytu kontaktujte, prosím, koordinátora neurorehabilitace Radku Ivanovou.

 email: neuro@sanklim.cz

tel: 731 518 556

V případě ambulantních služeb můžete využít možnosti zamluvit si konkrétní termín logopedické konzultace či terapie na recepci budovy B – tel.: 556 422 583 (14-17h Po – Ne), email: recepceb@sanklim.cz