CZ UAE RUS EN

Co je neurorehabilitace


Komplexní neurorehabilitace se zaměřuje na pomoc jedincům s kombinovanými neurologickými problémy. Jsou to dospělí i děti postižení většinou následkem:

dětské mozkové obrny

cévní mozkové příhody

traumatického poškození mozku

pooperačních komplikací a úrazů

 

kteří často řeší nejen pohybové obtíže, ale také poruchu komunikačních schopností, poruchu pozornosti, paměti a v neposlední řadě mají i různé psychické obtíže. Jde tedy o mezioborovou spolupráci v rehabilitaci těchto jedinců, o propojení pohybové terapie s logopedickou terapií a psychoterapeutickými metodami, které působí na kognitivní (poznávací), senzorické a paměťové funkce.