CZ UAE RUS EN

REHA BASIC 18+


Specializovaná terapie pro dospělé s těžkým motorickým nebo psychomotorickým poškozením.

 

Program je určen pro tyto indikace

  • pacienti s DMO
  • poúrazové a pozánětlivé stavy mozku
  • mikrocefalie
  • po cévních mozkových poruchách s těžkými následky,
  • s nádorovým  poškozením
  • pooperační stavy

 

Jak to funguje

Program REHA BASIC 18+ využívá efektu synergické reflexní terapie (SRT) v kombinaci se vzduchovými dlahami URIAS a stimulace senzorických funkcí v Snoezelenu.

SRT terapie byla vyvinuta pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch, např. dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. Při SRT pacient aktivně necvičí, terapeut uvolňuje, zpevňuje a centruje tělesné struktury (svaly, klouby), zvětšuje jejich hybnost a současně aktivuje nebo tlumí nervový systém i orgány.

Tuto metodu doplňují vzduchové dlahy URIAS. Dlahy pozitivně ovlivňují mikrocirkulaci postižených tkání, normalizují svalové napětí (tonus), centralizují příslušné klouby a tlumí patologickou práci CNS (jako jsou např. napínací reflexy).

Při těžkém psychomotorickém poškození dochází také současně k senzorické deprivaci - úbytku a ztrátě všech informací a stimulů. Z tohoto důvodu je potřeba multisenzorického přístupu v terapii, který v tomto speciálním programu zajišťuje prostředí Snoezelenu. Ten nabízí zvýšené působení na více smyslů současně a tím přenáší vstupy do centrálního nervového systému. Umožňuje tak autentický prožitek, který ovlivňuje další vnímání jedince a jeho reakce na zevní podněty.

 

Jakých výsledků lze dosáhnout

Tento speciální program nabízí výraznou dotykovou a multismylsovou stimulaci organismu a tím ovlivnění a využití maximálního potenciálu mozku. Současně tato terapie pozitivně ovlivňuje druhotné změny na pohybovém aparátu, které vznikají jako důsledek dlouhodobé neaktivity nebo snížené aktivity mnohdy v kombinaci se spasticitou.

Jedná se zejména o svalová, šlachová zkrácení a retrakce kloubních pouzder, které pak vedou k decentraci kloubů. Tím se podílejí na vzniku bolesti a negativně ovlivňují aktivní hybnost jedince, kterou pak mohou výrazným způsobem omezit.

Kontraindikace


Ceník


Ceny platné od 1.1.2021

 

Reha Basic je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.