CZ UAE RUS EN

REHA BASIC 18+


Specializovaná terapie pro dospělé s těžkým motorickým nebo psychomotorickým poškozením.

 

Program je určen pro tyto indikace

  • pacienti s DMO
  • poúrazové a pozánětlivé stavy mozku
  • mikrocefalie
  • po cévních mozkových poruchách s těžkými následky,
  • s nádorovým  poškozením
  • pooperační stavy

 

Program REHA BASIC 18+ je určen pro pacienty s těžkým psychomotorickým postižením, s nízkou spontánní hybností, či mentální aktivitou po úrazech a operacích CNS. V rámci terapie dochází k uvolnění a protažení zkrácených a spastických svalů pomocí různých manuálních technik, včetně reflexních. A to vše v kombinaci  s využitím termoterapie, vzduchových a polohovacích dlah, ortéz a senzorické stimulace v Snoezelenu.

 

Vzduchové dlahy URIAS pozitivně ovlivňují mikrocirkulaci postižených tkání, normalizují svalové napětí (tonus), centralizují příslušné klouby a tlumí patologickou práci CNS (jako jsou např. napínací reflexy).

Při těžkém psychomotorickém poškození dochází také současně k senzorické deprivaci - úbytku a ztrátě všech informací a stimulů z periferie.            Z tohoto důvodu je potřeba multisenzorického přístupu v terapii, který v tomto speciálním programu zajišťuje prostředí Snoezelenu. Ten nabízí zvýšené působení na více smyslů současně a tím přenáší vstupy do centrálního nervového systému. Umožňuje tak autentický prožitek, který ovlivňuje další vnímání jedince a jeho reakce na zevní podněty.

 

Tento speciální program nabízí výraznou dotykovou a multismyslovou stimulaci organismu a tím ovlivnění a využití maximálního potenciálu mozku. Současně tato terapie pozitivně ovlivňuje druhotné změny na pohybovém aparátu, které vznikají jako důsledek dlouhodobé neaktivity nebo snížené aktivity, mnohdy v kombinaci se spasticitou.

Jedná se zejména o svalová, šlachová zkrácení a retrakce kloubních pouzder, které pak vedou k decentraci kloubů. Tím se podílejí na vzniku bolesti a negativně ovlivňují aktivní hybnost jedince, kterou pak mohou výrazným způsobem omezit.

Kontraindikace


Ceník


Ceny platné od 1.1.2024

 

Reha Basic je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.