CZ UAE RUS EN

REHA KLIM 18+


Intenzivní efektivnější rehabilitace prostřednictvím speciálního rehabilitačního programu pro dospělé

 

Program je určen pro tyto indikace

  • motorické i kognitivním deficity různého původu:
    • následky poškození mozku (DMO, cévní mozkové příhody)
    • jakékoliv poúrazové stavy (úrazy hlavy, polytraumata)

 

 

Jak to funguje

V rámci programu Rehaklim 18+ jsou aplikovány vzduchové dlahy URIAS. Dlahy pozitivně ovlivňují mikrocirkulaci postižených tkání, normalizují svalové napětí (tonus), centralizují příslušné klouby a tlumí patologickou práci CNS, zabraňují vzniku patologických souhybů při vedených i spontánních pohybech

Kombinace různých typů dlah a pomůcek dle individuálně zvoleného nácviku činnosti nebo pohybu pak efekt na motorické funkce ještě zvyšuje. Velmi efektivním prostředkem je cvičení s využitím závěsného zařízení Redcord. Tento systém umožňuje současně zjednodušení pohybu nebo naopak ztížení dle aktuálního stavu pacienta a stanoveného cíle terapie a to ve všech polohách. Navíc lze cvičební prvky cílit velmi precizně do míst, kde se nachází nejslabší článek pohybového aparátu. 

Další součástí terapie je multisenzorická stimulace v Snoezelenu.

Ceník


Ceny platné od 1.1.2024

 

RehaKlim je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.