CZ UAE RUS EN

KLIM-THERAPY 18+


Vysoce intenzivní rehabilitační program vycházející z individuálních potřeb klienta se liší od běžné standardní rehabilitace nejen intenzitou cvičení, ale také speciálními rehabilitačními technikami a pomůckami, které využívá fyzioterapeut v rámci několikahodinové rehabilitace.

 

Program je určen pro tyto indikace

  • traumatické poškození mozku
  • cévní mozková příhoda
  • roztroušená skleróza
  • mozková obrna
  • Parkinsonova nemoc

 

Jak to funguje

Klíčovým prvkem tohoto programu je sestavení individuálního léčebně rehabilitačního plánu, který vychází z cíleného lékařského neurologického vyšetření a komplexního kineziologického vyšetření včetně přístrojové diagnostiky.

Tento nadstandardní rehabilitační program vycházející z individuálních potřeb klienta se liší od běžné standardní rehabilitace nejen intenzitou cvičení, ale také nejrůznějšími speciálními technikami a pomůckami (stabilizační oblek, speciální cvičební box vybavený nejrůznějšími pomůckami), které využívá fyzioterapeut v rámci několikahodinové individuální léčebné tělesné výchovy.

 

Jakých výsledků lze dosáhnout

Terapeutický plán KLIM-THERAPY 18+ přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností klienta, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Cílem tohoto programu je v co nejkratší době dosáhnout maximálně možného zlepšení fyzických schopností, změnit nesprávné pohybové stereotypy, zlepšit soběstačnost klienta a harmonizovat jeho psychiku. Program napomáhá klientům při adaptaci na změnu životního stylu, návrat do aktivního života a zaměstnání.

 

Kdy začít s rehabilitací

Program KLIM-THERAPY 18+ mohou klienti využít nejen v počátečním stádiu nemoci – ihned po ukončení akutní léčby v nemocnici, což napomáhá k rychlejší regresi neurologických symptomů, snižuje riziko sekundárních komplikací, podporuje účinnost léčby a zmírňuje neurologický deficit, ale také v subchronickém i chronickém období nemoci. 

Kontraindikace programu


Ceník


Ceny platné od 1.1.2024

 

Klim Therapy je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.