CZ UAE RUS EN

CI THERAPY


CI Therapy (Constraint - Induced Movement Therapy) neboli nuceně navozená terapie je unikátní souhrn rehabilitačních technik, které výrazným způsobem redukují deficit poškozené končetiny po cévní mozkové příhodě, u nemocných s roztroušenou sklerózou anebo stavů po traumatickém poškození mozku.

 

CI  Therapy byla vyvinuta na Universitě v Alabamě v USA výzkumným týmem pod vedením Dr. Edwarda Tauba Ph.D.,  a s vynikajícími výsledky aplikována u několika stovek pacientů. Sanatoria Klimkovice jsou jediným pracovištěm certifikovaným Universitou Alabama ve střední Evropě, které tuto terapii nabízí.

 

Program je určen pro tyto indikace

  • stavy po cévní mozkové příhodě 
  • stavy následkem traumatického poškození mozku
  • roztroušené sklerózy 
    • v subchronické fázi onemocnění - po ukončení akutní léčby v nemocnici  
    • nebo v chronické fázi onemocnění  

Výsledky léčby nejsou závislé na věku pacienta ani času, který uplynul od konkrétního postižení. Před nástupem léčby je stav každého potencionálního pacienta podrobně hodnocen lékařem za účelem posouzení vhodnosti léčby a šance pacienta dosáhnout zlepšení. V rámci hodnocení je posuzován zdravotní stav, soběstačnost a možnosti zapojení postižené končetiny. 

 

Pacienti musí splňovat určitá minimální kritéria (např. schopnost porozumět jednoduchým instrukcím, sedět bez pomoci, dokázat aktivně extendovat zápěstí alespoň o 20 stupňů a hýbat s prsty v každém kloubu minimálně o 10 stupňů), aby byli vůbec schopni terapii formou vynuceného používání podstoupit.

 

Jak to funguje

V podstatě jde o odnaučení nepoužívání nemocné končetiny, které je kompenzováno přetěžováním končetiny zdravé. Proto je v rámci terapie zdravá končetina zafixována, aby nemohla poškozené končetině pomáhat. Současně dochází k přesměrování mozkové aktivity, která se tak plně věnuje "komunikaci" s postiženou končetinou. Následně se s končetinou intenzivně pracuje, je zapojována do všech činností v maximální možné míře. Postupně tak dochází ke zlepšení a normalizaci její funkčnosti.

CI Therapy se zaměřuje především na nácvik běžných každodenních činností a tím znovuobnovení samostatnosti člověka.

Ceník


Ceny platné od 1.1.2024

 

CI Therapy je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.