CZ UAE RUS EN

CMP REHA


Ceník platný od 1.1.2024

 

Intenzivní rehabilitační program zlepšující celkovou kondici, hybnost postižených končetin, chůzi, sebeobslužnost a soběstačnost. Součástí programu je i základní logopedická péče a trénink pozornosti a paměti pro klienty v chronické fázi po CMP.

CMP TERAPIE CHŮZE


Ceník platný od 1.1.2024

 

Speciální rehabilitační program zaměřený na zlepšení samostatné lokomoce a stability ve stoji. Ovlivňuje nejen kvantitu, ale i kvalitu chůze.

CMP LOGO KOGNI


Ceník platný od 1.1.2024

 

Speciální program výrazně zaměřený na zlepšení komunikačních a kognitivních schopností. Současně ale neopomíjí základní trénink celkové kondice pacienta. Vhodné pro pacienty v subchronickém i chronickém stadiu onemocnění.

CMP LOGO KOGNI INTENSIV


Ceník platný od 1.1.2024

 

Intenzivní program zlepšující především narušenou komunikační schopnost v kombinaci se zlepšením kognitivních funkcí. Současně ale neopomíjí trénink základní kondice pacienta. Vhodné pro pacienty v subchronickém i chronickém stadiu onemocnění.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.