CZ UAE RUS EN

Nabídka logopedické péče on-line


Nabízíme poskytování profesionálních služeb klinického logopeda na dálku, propojením terapeuta s klientem za účelem logopedické intervence - tj. diagnostiky, terapie a prevence, posouzení aktuálního stavu klienta či konzultace s klientem či zákonnými zástupci, opatrovníky. 

 

On-line logopedická péče je nabízena ambulantním klientům, kteří žijí v zahraničí nebo v lokalitě, kde není logopedická péče dostupná, zdravotní stav klienta či klinického logopeda neumožňuje osobní kontakt, popř. kteří jsou jinak limitováni v možnosti pravidelného osobního setkávání.  

 

Online logopedické péče je vhodná v těchto případech:

- specializace klinického logopeda či ojedinělost terapie podmíněna velkou vzdáleností místa bydliště klienta,

- zdravotní stav klienta či klinického logopeda, který neumožňuje osobní kontakt,

- ztížená mobilita a přesun klienta do ambulance klinického logopeda,

- nutnost umístění klienta do ústavního zařízení mimo rodinu,

- řešení v případě zákazu příjmu ambulantních klientů na základě hygienických či karanténních opatření atd.

 

Formy online logopedické péče:

- Videokonference

- Analýza videozáznamu s následnou telefonickou konzultací

- Kombinace dvou výše uvedených forem

Kontakty


Pro více informací prosím kontaktujte: 

 

Ivana Wizurová 

Tel.: + 420 734 643 174

Email: neuro@sanklim.cz