CZ UAE RUS EN

Videokonference


 • Služba je prováděna s interaktivním zvukovým a obrazovým připojením v reálném čase.
 • Videokonference spojuje klienta s klinickým logopedem.
 • Způsob online videokonference i příslušný software / aplikaci stanoví klinický logoped (využity budou zejména obecně přístupné komunikační platformy a aplikace zajišťující maximální bezpečnost osobních údajů).
 • Aby mohla být videokonference úspěšně a účelně prováděna je nezbytné ji vykonávat v bezpečném/klidném prostředí bez přítomnosti dalších osob, s vhodným a stálým internetovým připojením a vyhovujícím technickým vybavením.
 • Poskytovaná terapie je rovnocenná rozsahem, povahou a kvalitou poskytovaných služeb osobně klinickým logopedem a je v souladu s právními předpisy, etickým kodexem a zásadami Asociace klinických logopedů České republiky z.s. a podmínkami stanovenými níže odkaz na etický kodex https://www.klinickalogopedie.cz/res/file/2020/eticky-kodex-nove-body.pdf
 • Tuto službu provádí klinický logoped (poskytovatel služby).
 • Tato služba je podmíněna vyplněním Informovaného souhlasu klienta a Souhlasu pro videokonferenci. Tyto souhlasy je možno kdykoliv odvolat, bez nich ale tato služba nebude poskytována.  
 • Tyto „videokonferenční služby“ nejsou omezeny místem, kde se provádí, pokud je služba v souladu s předpisy, zákony a uvedenými podmínkami.
 • Služby také nejsou omezeny na určité logopedické diagnózy, ale výběr logopedických diagnóz u poskytování této služby je zcela na zvážení klinickým logopedem tak, aby byla co nejlépe zajištěna péče o klienta.

 

Omezení:

 • vstupní vyšetření probíhá pouze osobně, na pracovišti klinického logopeda (poskytovatele služby),
 • poměr videokonferencí a osobních návštěv klienta - dle zvážení klinického logopeda je nutná min. 1x za čtvrtletí u věkové skupiny 0-15, 1x ročně u věkové skupiny 15 a více osobní intervence v ambulanci klinického logopeda, poté může být pokračováno ve videokonferenční službě.

 

Časová dotace:  45 min čistého času na terapii + 15 min příprava (připojení videokonference, příprava materiálů, uložení záznamů atd.)

 

 

Cena: 1.600 Kč