CZ UAE RUS EN

Rehabilitační pomůcky a vybavení


Závěsný systém Redcord

Závěsný systém lan a popruhů umožňuje fyzioterapeutovi snadnou a účinnou obnovu bezbolestné funkčnosti pohybového aparátu prostřednictvím neurosvalové stimulace. V důsledku toho dochází k výrazné redukci bolesti a okamžitému zlepšení funkčnosti. Před prvním cvičením provádí fyzioterapeut na tomto závěsném systému vyšetření s cílem identifikovat problémy v oblasti funkčnosti a interakce (vzájemného působení) svalů. Cvičení na Redcordu je účinné při bolestech a potížích v dolní oblasti zad, krku (hyperextenze a ztuhnutí krku), hlavy, ramene, rukou (tenisový loket), kyčle a pánve a dále při rekonvalescenci po operacích páteře, kolena kloubů.

 

Vzduchové dlahy Urias

zduchové dlahy udržují při cvičení fyziologické nastavení končetiny, a tak mohou být cviky prováděny bez nežádoucí patologické kompenzace. Dlahy umožňují jedinci normální „zdravý“ pohyb, čímž se tvoří nová mozková spojení a vytváří se pohybová paměť. V důsledku cvičení PANat dochází k tvorbě nových pohybových strategií a schopností samostatného jednání nebo činností, dále ke snížení dráždivosti nervového systému, k protažení zkrácených svalů, optimalizaci svalového napětí končetin, zvýšení svalové síly, zlepšení mobility, stability, koordinace, hrubé motoriky a jemné motoriky. Při cvičení PANat se odstraňuje naučené nepoužívání postižených končetin, kontraktury a neglect syndrom. Kombinace různých typů dlah a pomůcek či zařízení dle individuálně zvoleného nácviku činnosti nebo pohybu pak efekt na motorické funkce ještě zvyšuje.

 

TheraSuit oblek - stabilizační obleček

Speciální vysoce stimulační obleček výrazně zvyšuje terapeutický účinek cvičení na neurofyziologickém podkladě, pozitivně ovlivňuje nácvik motoriky cvičení ve vyšších posturálních polohách jako sezení, stoje, chůzi apod.  Díky tomuto obleku je nácvik jednotlivých pohybových aktivit pro pacienta jednodušší. Princip účinku terapeutického kosmického obleku spočívá na cílené korekci pohybů a držení těla pomocí nastavitelných pružných tahů. To vede k normalizaci aferentních podnětů a k ovlivnění motorického centra ve smyslu obnovy porušených funkcí. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů. Toto způsobuje adekvátní terapeutický účinek na struktury centrálního nervového systému, které jsou odpovědné za motoriku. 

 

UEU box

Je speciální cvičební box vybavený řadou kladek a pružných lan umožňující „3D“ terapii ve všech posturálních polohách jako je leh, sed, stoj, vzpor na čtyřech a další. Individuální cvičení je tak daleko precizněji cíleno na problematickou oblast (nejslabší článek  pohybového aparátu) a navíc umožňuje polohy, které by pacient sám nezvládl. Cvičení v tomto terapeutickém boxu výrazně zvyšuje účinek individuálního tréninku.

 

Terapeutické trampolíny

Speciálně upravené trampolíny umožňují stimulaci rovnovážného ústrojí a hlubokých pohybových čidel, podobně jako jiné nestabilní pomůcky, ale na rozdíl od nich v rovině horizontální. Jsou schopny nabídnout cvičení pacientům nejen ve stoji s oporou o madlo, ale také pacientům na vozíku. Jejich spodní část je navržená tak, aby poskytovala kvalitní oporu pro chodidla a nedocházelo k deformaci klenby jako u standartních trampolín.