CZ UAE RUS EN

Dětské lokomoční centrum


Dětské lokomoční centrum je místo určené zejména pro aplikaci, a tím i značně lepší fixaci, nových pohybových vzorů získaných v rámci individuálního cvičení tím nejtypičtějším lidským pohybem - chůzí. Chůze je komplexní pohyb a skládá se z mnoha dílčích částí. Lokomoční centrum nabízí trénink chůze na mnoha úrovních dle aktuálního stavu a potřeb dítěte. Je vhodné tedy i pro děti, jejichž psychomotorické postižení umožňuje pouze přístrojovou vertikalizaci. Pro zlepšování vzpřimovacích reakcí těchto dětí je velice důležitá stimulace hlubokých pohybových čidel a stimulace rovnovážného ústrojí.

 

Prvky lokomočního centra

Robotický trenažer chůze PRODROBOT

Sanatoria Klimkovice, jako jediné rehabilitační zařízení v ČR využívají robotický trenažér PRODROBOT. Ten umožňuje nejen samotný střídavý pohyb dolních končetin napodobující fyziologickou chůzi, ale také jednotlivé dílčí pohyby. Dítě je fixováno na úrovni trupu, pánve, stehen a aker dolních končetin. V případě potřeby je postavení nohou ještě korigováno korekčními pružnými popruhy tak, aby během tréninku nedocházelo k poškozování kloubních struktur a měkkých tkání v okolí nosných kloubů. PRODROBOT umožňuje podřepy, simulovanou chůzi do schodů, střídavý pohyb v kyčelních kloubech s nataženými koleny, simulovaný pohyb jízdy na kole a samotnou simulovanou chůzi po rovině.

PRODROBOT provádí pohyb dolními končetinami počítačově řízeným modulem, který umožňuje a na vědomé i nevědomé úrovni nutí dítě pohyby provádět aktivně (dle jeho možností). Jedná se tedy o další typ aktivní procedury, která napomáhá v kombinaci s ostatními prvky lokomočního centra se přiblížit cíli, jímž je mobilita a samostatnost. Pro mnohé děti, které nemají zatím vůbec žádný zážitek z „chůze“ , protože to jejich zdravotní  stav neumožňoval, je to naprosto jedinečná příležitost a možnost. Tento zážitek je pak výrazně motivuje k další terapii.

 

Innowalk

Přístroj slouží k nácviku chůze dětem s neurologickým deficitem, které mají potíže s chůzí nebo zatím vůbec nechodí. Robot by měl zefektivnit práci fyzioterapeutů a pomoct tak dětem s upevněním a zkvalitňováním správných pohybových stereotypů. 

 

Proprioceptivní chodník

Čím lépe naše noha umí „přečíst“ terén, tím lépe se může celé naše tělo vůči gravitaci napřímit. Poruchy tohoto vnímání a vedení informací do mozku se objevují velmi často a proto proprioceptivní chodník nabízí stimulaci receptorů chodidel. Tato stimulace pak výborně ovlivňuje a nastavuje celý pohybový aparát pro další terapii.

 

Posturomed

Posturomed pracuje na principu rytmické stimulace ve vertikální rovině. Jeho cílem je stimulace motorických čidel pomocí jednoduchých cviků na nestabilní ploše. Tím dojde ke zlepšení připravenosti pohybového aparátu ke korektuře držení těla a koordinaci svalů klinicky nestabilních kloubů dolních končetin. Dosažení dobré svalové koordinace ve stoji je velmi důležitým aspektem pro stabilitu kloubů dolních končetin a nácvik chůze.

 

Terapeutické trampolíny

Speciálně upravené trampolíny umožňují stimulaci rovnovážného ústrojí a hlubokých pohybových čidel podobně jako jiné nestabilní pomůcky, ale na rozdíl od nich v rovině horizontální.  Jsou schopny nabídnout cvičení dětem nejen ve stoji s oporou o madlo, ale také dětem na vozíku. Jejich spodní část je navržená tak, aby poskytovala kvalitní oporu pro chodidla a nedocházelo k deformaci klenby jako u standardních trampolín.

 

Rotopedy

Rotoped neboli stacionární kolo je tradiční pomůckou při tréninku nejen celkové kondice, ale také při tréninku s cílem posilování a funkčního zlepšení dolních končetin. Díky svému charakteristickému kruhovému pohybu zde děti cvičí jednak koordinaci jednotlivých svalových skupin dolních končetin a jednak koordinaci levé a pravé dolní končetiny. Výhodou je mnohonásobné opakování relativně jednoduché činnosti, která se tak lépe fixuje a uplatňuje pak při náročnější činnosti jako je chůze.

 

Dynamický vertikalizátor

Nácvik dynamického stoje a rovnováhy je základním předpokladem pro chůzi. Dynamický vertikalizátor umožňuje aktivaci hlubokých posturálních svalů, zlepšuje kontrolu postavení pánve, aktivuje svalové skupiny dolních končetin potřebné pro stoj a následně chůzi. Dále působí pozitivně na celkové svalové napětí, na oběhovou soustavu, zlepšuje kvalitu dechového vzoru, zlepšuje stav vědomí a tím schopnost koncentrace. Díky své variabilitě umožňuje tato cvičební pomůcka různý stupeň obtížnosti při tréninku.

 

Simulátor chůze PIO

Simulátor chůze je přístroj určený pro nácvik zkřížených vzorů a koordinace horních a dolních končetin ve vzpřímené poloze. Vzpřímenou polohu pomáhá zajišťovat i u dětí, které by bez fixace dolních končetin stoje nebyly schopny anebo jen velmi krátkodobě. Zkřížený vzor s koordinací končetin je nezbytnou součástí kvalitní chůze a je častým problémem nejen dětí s neurologickými diagnózami. Do aktivního cvičení se zapojují horní končetiny, jejichž pohyb je propojený s pohybem dolních končetin, které tak pomáhají zapojovat do střídavého pohybu.

 

Trenažér chůze Spiderwalk

Tento elektrický chodník je umístěný v terapeutické kleci a od  jiných chodníků se liší možností velmi nízké rychlosti chůze a velkým odlehčením zatížení dolních končetin pomocí závěsu. Díky těmto faktorům je umožněn nácvik chůze dětem, které jsou schopny chůze jen na velmi krátkou vzdálenost v chodítku anebo nejsou schopni chůze vůbec. Nicméně dítě musí být schopno alespoň stoje s oporou. Nácvik chůze na tomto přístroji není možný dětem s úplným ochrnutím dolních končetin. Umístění chodníku v terapeutické kleci umožňuje navíc korekci postavení dolních končetin při chůzi pomocí pružných lan. Tato porucha funkce je způsobena ochrnutím některých svalů, kdy dochází k decentraci v nosných kloubech a pohyb v ose je velmi obtížný. Takto vedený trénink chůze je pak velice šetrný ke kloubním chrupavkám kloubů dolních končetin.

 

Trenažér chůze Woodway

Kroková stimulace na bezmotorovém chodníku Woodway nastává při přenesení váhy těla z jedné nohy na druhou. Zatížený lamelový pás se vlivem zemské gravitace a náklonu  plošiny začne pohybovat  po ložiscích  proti směru chůze, což způsobuje ztrátu rovnováhy. Aby dítě neupadlo a udrželo rovnováhu v přímém směru, musí provést další krok. K zastavení pásu dojde zkracováním kroku a vyrovnáním  postavení páteře do fyziologické, klidové polohy. Při nácviku se může dítě přidržovat  madel. Woodway je také umístěný v terapeutické kleci. Pro pocit jistoty a bezpeční tak může být dítě taktéž fixováno proti pádu, taktéž je možné částečné odlehčení i jedné končetiny a centrace postavení dolní končetiny jako u Spiderwalku.

 

Bradlový chodník

Bradlový chodník je výborná pomůcka pro nácvik samostatné chůze, která je subjektivně nebo objektivně nejistá nebo k tréninku chůze bez opory v prvních fázích. Protiskluzová spodní část a výškově nastavitelná bradla zajišťují maximální komfort pro pocit jistoty a bezpečí. Tento chodník lze použít také při nácviku chůze v situacích, kdy je obtížná koordinace dolních končetin s horními končetinami při používání jiných opěrných pomůcek.