CZ UAE RUS EN

Ergoterapie


Ema na ergoErgoterapie u dětí se zdravotním postižením je velmi významná v mnoha aspektech. Indikuje ji lékař a to v případě, když dítě zaostává v tělesném, duševním či intelektuálním vývoji, pokud se projevují poruchy nebo výpadky v pohybových schopnostech, jestliže je poškození smyslového orgánu či zpracování smyslového podráždění v mozku, pokud dítě reaguje na blízké osoby a ve známém prostředí neadekvátně (agrese, pasivita).

 

Kromě zdravotnických profesí spolupracuje i s ostatními obory jako jsou psychologie, logopedie, speciální pedagogika, ergonomie, sociální práce.

 

 Cíle ergoterapie u dětí se zdravotním postižením

  • rozvoj a zdokonalování hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, úchopů, vizuomotorické koordinace
  • podpora komunikace a rozvoj slovní zásoby
  • upevňování sebeobslužné činnosti
  • podpora sociálního začlenění, vzdělávání
  • rozvoj rozumových schopností, smyslového vnímání
  • podpora herních dovedností

category Na co se ergoterapie zaměřuje
category ERGO-KOGNI 4IMAGE
category Senzorická stimulace - novinka