CZ UAE RUS EN

ERGO-KOGNI 4IMAGE


Terapie je určena pro klienty s lehkou i středně těžkou mentální retardací, s přidruženými postiženími (lehkým stupněm zrakové a sluchové vady, s postižením jemné motoriky horních končetin). Zaměřuje se na trénink kognitivních funkcí: myšlení, paměti, pozornosti, koncentrace a schopnost pochopení informací.


K terapii využíváme přístroj 4IMAGE, což je komplexní a zároveň jednoduchý zobrazovač, který dovede přenést interaktivitu na jakoukoliv plochu – stůl, stěnu, podlahu. Tento přístroj je připojen k počítači a využíváme jej k tréninku kognitivních schopností pomocí dvou per s dotykovým senzorem. Projektor pak promítá obraz z počítače a zároveň speciální programy zaměřené na potřeby klienta na plochu stolu, kde je možno ho ovládat pomocí těchto speciálních per. Klienti s narušením jemné motoriky horních končetin mohou použít speciální pero fixované v ortéze.


ERGO-KOGNI-4IMAGE je jednou ze součástí CI Therapy.