CZ UAE RUS EN

Senzorická stimulace


Nově otevřená senzorická místnost na dětské léčebně nabízí:

 

Senzorická stimulace

V rámci zvýšení efektu individuálně vedené terapie, která se zaměřuje na senzorickou integraci a senzorickou stimulaci, máte možnost využívat speciálně vybavenou místnost pro další  rozvíjení  a stimulaci senzorických schopností dítěte.

Po vstupu do místnosti máte možnost spontánně využít všech pomůcek, které se v místnosti nacházejí. Pro inspiraci, co se dá s jednotlivými pomůckami provádět, běží v místnosti videosmyčka nebo můžete využít také informací, které jste dostali od terapeuta během indivudálně vedené terapie.

 

Chronobiologická fototerapie

Fototerapie je léčba světlem, součást fyzikální terapie a v tomto případě metoda chronobiologické léčby. V dnešní době jsou lidé ovlivňováni na jedné straně světelný smogem a na straně druhé nedostatkem slunečního světla v denních hodinách. Tím dochází k narušení i vnitřní biologických hodin. Působením světla vhodné intenzity a spektrálního složení dochází k úpravě disharmonických psychických stavů a úpravě rytmu spánek-bdění. Při terapii jsou mimo jiné ovlivněny světlocitlivé gangliové buňky sítnice a centrální hodiny v suprachiazmatických jádrech mozku.

Při terapii jsou tedy využívány světelné zdroje, které jsou plnospektrální, zahrnující i modrou složku světla, která se ve většině svítidel nevyskytuje. Tímto se ovlivňován metabolismus melatoninu následně i tzv. cirkadiální rytmus – biologické hodiny. Ty jsou založeny na střídání dne a noci, bdění a spánku. Účinek této terapie se tedy u dítěte projeví  zlepšením denního rytmu, zlepšením poruch spánku, celkové zklidnění organismu, úprava hormonálních systémů – jako jsou hormony spánku, štěstí a stresové hormony.

Aplikace fototerapie není vhodná pouze při akutních zánětech očí. Krátkodobé podráždění je možné a velmi rychle ustoupí- obvykle se při druhé aplikaci již neobjevuje. Relativní kontraindikací je bipolární porucha v případě, že pacient neužívá stabilizátor nálady. Aplikace nemá smysl u slepých pacientů bez fotoreakce zornic, u korové slepoty s reakcí zornic může být terapie efektivní.