CZ UAE RUS EN

Tmavý snoezelen


Tato multisenzorická místnost je charakteristická přítmím, které v ní panuje – odtud plyne její název – černý snoezelen. Právě přítmí přirozeně zintenzivňuje zapojení smyslů a vnímání.

 

Díky využití moderních projekčních technologií umožňuje toto prostředí zažít netradiční okamžiky, dostat se do světa fantazie, bez omezení snít a rozvíjet tak představivost. Navíc jsou formou zábavných her stimulovány a rozvíjeny všechny smysly dítěte.

 

Program v Černém Snozelenu se při každé návštěvě dítěte mění. Dítě se postupně setká se všemi přírodními živly - oheň, voda, vzduch a země. Simulace přírodních živlů umožňuje zapojení všech smyslů (oheň: světlo-zrak, teplo-hmat, praskání ohně-sluch) a maximalizaci požitků z navozených situací. Cyklus poznávání živlů vrcholí relaxačním muzikoterapeutickým programem – jde o pohádky a příběhy dotýkající se tématiky živlů, převedené do dramatického útvaru s použitím etnických hudebních nástrojů. Vyprávění a zpěv pohádek jsou pro dítě zdrojem odpočinku. Tím, že se dítě ztotožňuje s rolí pohádkové postavy a prožívá emoce, je schopno odbourávat nebo proměnit svoje negativní pocity v příjemné zážitky.