CZ UAE RUS EN

Multisenzorická stimulace pro děti


Ema na snoezMultisenzorická stimulace probíhá v místnosti zvané Snoezelen, což je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Dochází v něm ke stimulaci všech lidských smyslů, která má pozitivní vliv na celkový zdravotní i psychický stav člověka. Snoezelen nabízí příjemnou atmosféru a řadu smyslových podnětů, tak důležitých pro maximální stimulaci mozku, které je potřebná hlavně u osob s těžším psychomotorickým deficitem.

 

Snoezelen terapie jako většina terapií působí na člověka jako celek. Díky celostnímu přístupu terapie dochází k harmonizaci energetického systému organismu a také k postupnému vylaďování a rozvoji všech tělesných funkcí včetně pozitivního vlivu na komunikační schopnosti a psychomotorický vývoj.

 

Podstatou terapie ve snoezelenu je kontakt mezi dvěma nebo více lidmi, kteří spolu do místnosti vstupují (dítě, terapeut, popř. rodinný příslušník), jejich vzájemné pochopení a přijetí se navzájem. Osoby ve snoezelenu aktivně sami vytváří, nebo se podílejí na vytváření smyslových podnětů. Důležité je ovšem hlavně to, jak jsou tyto podněty vnímány a jinak dále zpracovávány.

 


category Tmavý snoezelen
category Interaktivní snoezelen