CZ UAE RUS EN

Přímý překlad z nemocnice


V rámci pooperační péče v návaznosti na hospitalizaci poskytují Sanatoria Klimkovice pobyt na komplexní lázeňskou péči formou překladu z lůžka na lůžko. 

Jedná se o pobyt v lázních po operaci nejčastěji ortopedického charakteru ale také po traumatologických, neurochirurgických a gynekologických zákrocích.

 

Vystavení lázeňského návrhu a nástup

Vystavení a odeslání lázeňského návrhu na komplexní péči příslušné pojišťovně a taktéž termín nástupu zajišťuje oddělení nemocnice - pověřený zdravotní personál - s ohledem na kapacitní možnosti Sanatorií Klimkovice.

Rezervace pobytu předem včetně rezervace jednolůžkového pokoje bohužel není možná.

 

Doplatky u komplexní léčby (přímý překlad)

hradí se v den nástupu v pokladně hotově či platební kartou.

  • Ubytovací poplatek (jsou zde zahrnuty poplatky za televizi, chladničku a wi-fi připojení)

Dvoulůžkový pokoj  - 95,-Kč/os./den

Jednolůžkový pokoj - 380,-Kč/os./den, 360,-Kč/os./den u držitelů ZTP a ZTP/P průkazu

  • Lázeňský poplatek
  • 10,-Kč/os./den vyjma držitelů ZTP/P průkazu a klientů nad 70 let

 

Délka pobytu

21 či 28 dnů – v závislosti na dané indikaci

 

Doplňující informace

U komplexní péče (vč. přímého překladu z nemocnice) čerpá klient léčbu v rámci pracovní neschopnosti.

 

Soběstačnost

V případě nesoběstačnosti klienta při úkonech denní potřeby (osobní hygiena, stravování, oblékání), je možné absolvovat léčbu pouze s doprovodem.

 

Náš tip: Co si zabalit do lázní?

Přílohy

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube