CZ UAE RUS EN

Rehabilitační pomůcky a vybavení


Armeo – robotická ruka

Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin.

Armeo má za cíl podporovat funkční terapii u pacientů s pohybovou dysfunkcí horních končetin.

Terapie s přístrojem Armeo je spojena s vizuální zpětnou vazbou. Pohyby horní končetiny jsou snímány prostřednictvím senzorů v exoskeletu, pacient tak ovládá herní prostředí a plní pohybové úkoly. Splnění jednotlivých úkolů je vyhodnocováno a umožňuje tak sledovat efekt terapie. Obtížnost her i míra distrakce pacienta je nastavitelná dle potřeb a schopností pacienta.

Princip zpětné vazby podporuje obnovu funkce nejen pohybové, ale i komunikační a kognitivní.

Nejčastěji jsou pro tento typ terapie indikováni pacienti po cévní mozkové příhodě, s porušením či parézami periferních nervů na horní končetině. Vhodná je však i pro pacienty s jinými pohybovými dysfunkcemi horních končetin či po ortopedických operacích.

 

Spirální relaxace na vodní posteli

Naše tělo je trojrozměrné  a pro správnou funkci jednotlivých segmentů potřebuje centrované nastavení kloubů. U pacientů s patologickou spastickou dochází velmi často k decentraci a zhoršené funkci postižených pohybových segmentů. Spirální relaxace na vodní posteli je procedura určená k celkové relaxaci, svalovému velmi šetrnému a příjemnému manuálnímu protažení ve spirálách. Je prováděna na jemně prohřívané vodní posteli, ve které je zabudovaný reproduktor. Při terapii hraje speciální relaxační hudba, jejíž tony rozvibrovávají vodu uvnitř postele a přenášejí se na tělo ležící na ní, stejně jako vlnění vody při terapii. Světlo je tlumeno, aby se lépe navodila uklidňující atmosféra, která pak zvyšuje relaxační efekt. Díky komfortu vodní postele a tlumenému zvuku dochází k podobnému zážitku, jako prožívá dítě v těle matky.

 

Závěsný systém Redcord

Závěsný systém lan a popruhů umožňuje fyzioterapeutovi snadnou a účinnou obnovu bezbolestné funkčnosti pohybového aparátu prostřednictvím neurosvalové stimulace. V důsledku toho dochází k výrazné redukci bolesti a okamžitému zlepšení funkčnosti. Před prvním cvičením provádí fyzioterapeut na tomto závěsném systému vyšetření s cílem identifikovat problémy v oblasti funkčnosti a interakce (vzájemného působení) svalů. Cvičení na Redcordu je účinné při bolestech a potížích v dolní oblasti zad, krku (hyperextenze a ztuhnutí krku), hlavy, ramene, rukou (tenisový loket), kyčle a pánve a dále při rekonvalescenci po operacích páteře, kolena kloubů.

Formy cvičení: individuální, skupinové v tělocvičně  

 

PANat vzduchové dlahy

PANat vzduchové dlahy udržují při cvičení fyziologické nastavení končetiny, a tak mohou být cviky prováděny bez nežádoucí patologické kompenzace. Dlahy umožňují jedinci normální „zdravý“ pohyb, čímž se tvoří nová mozková spojení a vytváří se pohybová paměť. V důsledku cvičení PANat dochází k tvorbě nových pohybových strategií a schopností samostatného jednání nebo činností, dále ke snížení dráždivosti nervového systému, k protažení zkrácených svalů, optimalizaci svalového napětí končetin, zvýšení svalové síly, zlepšení mobility, stability, koordinace, hrubé motoriky a jemné motoriky. Při cvičení PANat se odstraňuje naučené nepoužívání postižených končetin, kontraktury a neglect syndrom. Kombinace různých typů dlah a pomůcek či zařízení dle individuálně zvoleného nácviku činnosti nebo pohybu pak efekt na motorické funkce ještě zvyšuje.

PANat dlahy se používají v programu REHA KLIM 18+ a ve specializovaných CMP programech.

 

Biofeedback ruky

Hand Tutor je nový, sofistikovaný systém určený pro diagnostiku a rehabilitaci motorických a kognitivních funkcí ruky. Systém se skládá z elektronické rukavice a Medi Tutor softwaru. Toto zařízení umožňuje hodnotit pasivní a aktivní rozsah pohybu, jeho rychlost a plynulost.  Detekuje také výskyt třesu. Rukavice, osazená senzory rychlosti a pohybu, snímá data o pohybu a dává uživateli spolu se speciálně vytvořeným softwarem zpětnou vazbu o rozsahu pohybu prstů a zápěstí. Snahou terapie je pak zlepšit celkovou funkci ruky ve smyslu zvýšení rozsahu pohybu, jeho rychlosti, přesnosti a koordinaci prstů a zápěstí.

 

TheraSuit oblek - stabilizační obleček

Speciální vysoce stimulační obleček výrazně zvyšuje terapeutický účinek cvičení na neurofyziologickém podkladě, pozitivně ovlivňuje nácvik motoriky cvičení ve vyšších posturálních polohách jako sezení, stoje, chůzi apod.  Díky tomuto obleku je nácvik jednotlivých pohybových aktivit pro pacienta jednodušší. Princip účinku terapeutického kosmického obleku spočívá na cílené korekci pohybů a držení těla pomocí nastavitelných pružných tahů. To vede k normalizaci aferentních podnětů a k ovlivnění motorického centra ve smyslu obnovy porušených funkcí. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů. Toto způsobuje adekvátní terapeutický účinek na struktury centrálního nervového systému, které jsou odpovědné za motoriku. 

Stabilizační oblek je využíván v rámci programu KLIM-THERAPY 18+

 

UEU box

Je speciální cvičební box vybavený řadou kladek a pružných lan umožňující „3D“ terapii ve všech posturálních polohách jako je leh, sed, stoj, vzpor na čtyřech a další. Individuální cvičení je tak daleko precizněji cíleno na problematickou oblast (nejslabší článek  pohybového aparátu) a navíc umožňuje polohy, které by pacient sám nezvládl. Cvičení v tomto terapeutickém boxu výrazně zvyšuje účinek individuálního tréninku.

UEU box se využívá při KLIM-THERAPY 18+

 

Simulátor chůze PIO

Simulátor chůze je přístroj určený pro nácvik zkřížených vzorů a koordinaci horních a dolních končetin ve vzpřímené poloze. Vzpřímenou polohu pomáhá zajišťovat i u pacientů, které by bez fixace dolních končetin stoje nebyli schopni anebo jen krátkodobě. Zkřížený vzor s koordinací končetin je nezbytnou součástí kvalitní chůze a je častým problémem nejen pacientů s neurologickými diagnózami. Do aktivního cvičení se zapojují horní končetiny, jejichž pohyb je propojený s pohybem dolních končetin, které tak pomáhají zapojovat do střídavého pohybu. Tento přístroj je využíván v rámci individuálního cvičení.

 

Posturomed 

Posturomed pracuje na principu rytmické stimulace ve vertikální rovině. Jehom cílem je stimulace motorických čidel pomocí jednoduchých cviků na nestabilní ploše. Tím dojde ke zlepšení připravenosti pohybového aparátu ke korektuře držení těla a koordinaci svalů klinicky nestabilních kloubů dolních končetin. Dosažení dobré svalové koordinace ve stoji je velmi důležitým aspektem pro stabilitu kloubů dolních končetin a nácvik chůze. Tento přístroj je využíván v rámci individuálního cvičení.

 

Terapeutické trampolíny

Speciálně upravené trampolíny umožňují stimulaci rovnovážného ústrojí a hlubokých pohybových čidel, podobně jako jiné nestabilní pomůcky, ale na rozdíl od nich v rovině horizontální. Jsou schopny nabídnout cvičení pacientům nejen ve stoji s oporou o madlo, ale také pacientům na vozíku. Jejich spodní část je navržená tak, aby poskytovala kvalitní oporu pro chodidla a nedocházelo k deformaci klenby jako u standartních trampolín.Sledujte nás

na Facebooku a YouTube