CZ UAE RUS EN

Centrum chůze a balance


Stabilometrická plošina ALFA

Stabilometrická plošina ALFA slouží pro objektivní zhodnocení stavu klienta. Plošina poskytuje také zpětnou vazbu, která umožňuje  zlepšit reedukovat držení těla a rovnováhu. Součástí tohoto přístrojového vybavení je monitor, počítač a balanční platforma, která je vybavena čtyřmi senzory tlaku. Senzory zaznamenávají každou změnu těžiště klienta na plošině a rozložení jeho váhy mezi pravou a levou dolní končetinou. Pomocí elektronického systému jsou změny převáděné do počítačového softwaru, kde jsou vyhodnocovány.   Alfa plošina se využívá jak  pro diagnostické účely, tak k tréninku – pomocí zpětné vazby (feedbacku). Tato procedura se používá samostatně.

 

Woodway mechanický chodník

Nácvik stereotypu chůze na základě kroková stimulace na bezmotorovém chodníku nastává při přenesení váhy těla z jedné nohy na druhou. Zatížený lamelový pás se vlivem zemské gravitace a náklonu  plošiny začne pohybovat  po ložiscích  proti směru chůze, což způsobuje ztrátu rovnováhy. Aby klient neupadl a udržel rovnováhu v přímém směru, musí provést další krok. K zastavení pásu dojde zkracováním kroku a vyrovnáním  postavení páteře do fyziologické, klidové polohy. Při nácviku se může klient přidržovat  madel. Při dokonalém provedení cviku jde klient souměrnými a rytmickými kroky vpřed, bez držení se madel a s hlavou vzpřímenou. Pro pocit jistoty a bezpeční může být pacient fixován proti pádu. Taktéž je možné částečné odlehčení jedné končetiny.

 

Spiderwalk

Tento elektrický chodník je umístěný v terapeutické kleci a od  jiných chodníků se liší možností velmi nízké rychlosti chůze a velkým odlehčením zatížení dolních končetin pomocí závěsu. Díky těmto faktorům je umožněn nácvik chůze osobám, které jsou schopny chůze jen na velmi krátkou vzdálenost v chodítku, anebo nejsou schopni chůze vůbec. Nicméně klient musí být schopen alespoň stoje s oporou. Nácvik chůze na tomto přístroji není možný osobám s úplným ochrnutím dolních končetin. Umístění chodníku v terapeutické kleci umožňuje korekci postavení dolních končetin při chůzi pomocí pružných lan. Tato porucha funkce je způsobena ochrnutím některých svalů, kdy dochází k decentraci v nosných kloubech a pohyb v ose je velmi obtížný.

 

Interaktivní videotrénink

Interaktivní videotrénink využívá pro rehabilitační účely systém Nintendo Wii. Přístroj pracuje na principech snímání těla pomocí speciálních senzorů (využívají kamery, akcelerometry, tlaková čidla). Signál je přenesen do konzolí a jejich modulací se uživatel zapojuje do vybraného interaktivního tréninku. Pacient sleduje pohyb svého těla na monitoru a svým pohybem a pohybem končetin se aktivně zapojuje do videotréninku. Pro terapii jsou využívány především ovládací prvky pro horní končetinu Wiimote a pro dolní kočetiny Wii balance board. Využití interaktivního videotréninku v neurorehabilitaci má významné uplatnění s cílem aktivovat „spící“ neurony, které mohou částečně nahrazovat poškozené spoje. Pacient je tímto způsobem stimulován k funkčnímu tréninku zábavnou formou, což výrazně zesiluje jeho efekt. Tato procedura se používá samostatně, nebo jakou součást CI THERAPY

 

Dynamická vertikalizace

Nácvik dynamického stoje a rovnováhy je základním předpokladem pro chůzi. Dynamický vertikalizátor umožňuje aktivaci hlubokých posturálních svalů, zlepšuje kontrolu postavení pánve, aktivuje svalové skupiny dolních končetin potřebné pro stoj a následně chůzi. Dále působí pozitivně na celkové svalové napětí, na oběhovou soustavu, zlepšuje kvalitu dechového vzoru, zlepšuje stav vědomí a tím schopnost koncentrace. Díky své variabilitě umožňuje tato cvičební pomůcka různý stupeň obtížnosti při tréninku. Pacient je zde fixován jak na úrovni dolních končetin, tak na úrovni pánve. Přesun do vzpřímené polohy je možný díky zabudovanému elektrickému zvedáku. Tato procedura se využívá samostatně, nebo jakou součást KLIM-THERAPY 18+, REHA BASIC 18+  Sledujte nás

na Facebooku a YouTube