CZ UAE RUS EN

Neurorehabilitace na pojišťovnu


Program je určen pro pacienty s diagnózou dětské mozkové obrny pro stupeň I. až IV. dle GMFCS - E&R do dovršení věku 18-ti let, kteří mají vyřízený návrh na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu (OLÚ). Sanatoria Klimkovice jsou akreditovaným pracovištěm pro poskytování tohoto typu léčebné péče.

 

Předmětem programu je komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně. V rámci těchto 4 hodin denně dítě absolvuje 1,5 hod individuálního cvičení s fyzioterapeutem a k tomu další procedury v rozsahu cca 2,5hod denně, které předepíše lázeňský lékař.

 

Délka pobytu 

Na jeden návrh OLÚ jsou předepisovány rovnou 2 pobyty v délce trvání 28 dní.

Oba dva musí být realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců. Tyto dva pobyty tvoří jeden cyklus KILP - komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče.

Oba pobyty musí být absolvovány v tomtéž léčebném zařízení.

 

Smluvní partněři

Aktuálně máme tento typ rehabilitační péče nasmlouvaný se RBP, zdravotní pojišťovnou, Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, VZP, ČPZP, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a ZPMV. S ostatními pojišťovnami momentálně jednáme o příslušných cenových ujednáních a informace budeme průběžně aktualizovat.

 

Kritéria pro zařazení pacienta do následné KILP (komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče):

Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče v rozsahu minimálně 4 hodin denně v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

 

U pacienta jsou provedena tato objektivní hodnocení, a to vždy 1x na začátku prvního pobytu a 1x na konci druhého pobytu v těchto oblastech:

- Motorika a mobilita (hodnocení Gross Motor Function Measure – GMFM-88)

- Kognitivní a exekutivní funkce

- Poruchy komunikace a polykání - klinické vyšetření klinickým logopedem (jen v indikovaných případech)

 

Kritéria pro setrvání pacienta v KILP

Mezi prvním a druhým pobytem v délce 28 dnů musí být zjištěno zlepšení u dětí do 7 let minimálně o 5 % a u dětí od 8 let minimálně o 2 % oproti hodnocení na začátku prvního pobytu. Pokud ke zlepšení dojde ve stanovené míře, může pacient žádat o schválení dalšího cyklu KILP. Pokud ke zlepšení ve stanovené míře nedojde, pojištovna další cyklus nehradí a je možno využít naše samoplátecké programy např. Klim Therapy či Reha Klim.

 

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu. Pro vyřízení návrhu je nezbytné použít jiný formulář než na lázeňskou péči s vyznačením, že v případě hrazené neurorehabilitace se jedná o ošetřovací den OD 00035 - viz vzor níže.

 

Program je určený pro děti s DMO, na návrhu je potřeba uvést jako primární diagnózu G80...  

 

Doplatkové balíčky procedur, které je možné zakoupit nad rámec intenzivního léčebného programu.

 

Koupel jodobromová individuální + suchý zábal (20 + 10 min)
při koupi 5 procedur 2 328 Kč, při koupi 7 procedur 3 190 Kč, při koupi 10 procedur 4 410 Kč

Obklad teplý jodobromový (20 min.)
při koupi 5 procedur 855 Kč, při koupi 7 procedur 1 172 Kč, při koupi 10 procedur 1 620 Kč

Ergoterapie individuální (30 min.)

při koupi 5 procedur 2 900 Kč

Snoezelen černý individuální (30 min.)

při koupi 5 procedur 2 900 Kč

ILTV 60 min/ Reha Motion 

při koupi 9 procedur 15 750 Kč, při koupi 14 procedur 24 500 Kč, při koupi 19 procedur 33 250 Kč.  

 

 

Formulář OLÚ děti

 

Postup pro vyřízení


Návrh na tento typ léčebného programu předepisuje pediatr, jako návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (OLÚ) na základě doporučení ošetřujícího lékaře - ambulantního specialisty.

 

  1. Lékař na návrhu doporučí zařízení, kde je možno čerpat léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu. Na návrhu vyznačí, že se jedná o ošetřovací den OD 00035.
  2. Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně upravuje platnost návrhu a zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedené v seznamu na prvním místě. Sanatoria Klimkovice mají k dispozici omezený počet lůžek pro tento typ léčby.
  3. Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.
  4. Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

 


 

Chcete vědět více? Kontaktujte nás

Radka Ivanová

neuro@sanklim.cz

tel. 731 518 556 (pracovní dny 7:00 - 15:30)