CZ UAE RUS EN

KLIM-THERAPY®


Ema na Klim TherapyVysoce intenzivní program pohybové terapie, která unikátním způsobem propojuje několikahodinové každodenní individuální cvičení s fyzioterapeutem, podpůrné účinky speciálního stabilizačního oblečku, moderní rehabilitační přístroje, účinky jodobromové solanky a další podpůrné procedury.

 

 

Program je určen pro tyto indikace

(děti od 2 do 17 let)

  • s dětskou mozkovou obrnou (DMO)
  • s vývojovými poruchami, které vedou k motorickému handicapu
  • s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, kraniocerebrálního poranění nebo mozkové mrtvice
  • s hyperkinézou (zvýšená mimovolní pohyblivost svalstva, stavy dráždivosti)

 

Jak to funguje

Podstatou KLIM THERAPY je několikahodinová každodenní terapie vycházející z poznatků, že opakovaným cvičením konkrétního pohybu lze dosáhnout vytvoření nového nervového okruhu, který je narušen například v důsledku DMO, úrazů mozku, apod. a zapříčiňuje omezení hybnosti. Počet opakovaných cvičení je u každého dítěte individuální. Naučené schopnosti zůstávají po skončení rehabilitace zachovány.

Jedním z významných doplňků rehabilitačního programu KLIM-THERAPY® je speciální stabilizační obleček neboli tzv. kosmický obleček. Ten výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky jako sezení, stoje, chůze apod.  Díky tomuto kosmickému obleku je nácvik pohybových aktivit a terapie daleko jednodušší, plynulejší a vyžaduje méně úsilí. Stabilizační oblek obsahuje systém podpůrných prvků, které jsou vzájemně pospojovány elastickými pásky a prvky sloužící pro korekci dolních končetin a trupu, držení hlavy v prostoru a dalších pohybových funkcí. Princip účinku terapeutického kosmického obleku spočívá na cílené korekci pohybů a držení těla pomocí nastavitelných opěrných elementů. To vede k normalizaci aferentních podnětů a k ovlivnění motorického centra ve smyslu obnovy porušených funkcí. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů. Toto způsobuje adekvátní terapeutický účinek na struktury centrálního nervového systému, které jsou odpovědné za motoriku a schopnost dorozumět se.  

 

Jakých výsledků lze dosáhnout

Terapeutický plán přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Kontraindikace


Ceník


Ceny platné od 1.1.2024

 

Klim Therapy je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.

Výsledky KLIM-THERAPY ®


Sledovaný vzorek dětský pacientů Klim Therapy byl 212 dětí. Pro zhodnocení a lepší srovnatelnost výsledků byky děti rozděleny do dvou skupin podle kategorií (tíže postižení) a v jednotlivých skupinách pak ještě do skupin dle věku do 6 let a od 7 let výše.

 

V kategorii lehčího postižení (1-3) bylo v programu Klim Therapy odléčeno  106 dětí, z toho do 6 let věku 46 dětí a od 7 let 60 dětí.

V kategorii těžšího až těžkého postižení (4-5), tedy dětí s výraznějším psychomotorickým deficitem bylo odléčeno 106 dětí, z toho do 6 let 40 a od let  66 dětí.

 

kt 2016 4-5KT 2016 1-3klim shrnutí 2016

 

Dle zjištěných hodnot došlo k nevýraznějšímu zlepšení u dětí  s těžším psychomotrickým postižením  do 6 let věku a to o 14,89%. Pro samotné dítě a jeho rodiče je posun ovšem mnohem znatelnější – ať už je to schopnost udržet hlavu (skupina V), otočit se vleže (skupina IV), nebo ujít samostatně krátkou vzdálenost (skupina I- III). U všech dětí bylo zřetelné zlepšení koordinace těla v prostoru, zlepšení rovnováhy, snížení nekontrolovatelných poruch pohybu, uvolnění svalových kontraktur a dalších problémů spojených s jejich handicapem.