CZ UAE RUS EN

Výsledky Klim-Therapy 18+


Do hodnocení výsledků léčby za období 2013-2016 bylo zapojeno 155 klientů, jejichž průměrný věk je  40,5 let.

V 94 případech to byli klienti po CMP (průměrný věk 52,7 let), v 61 případech klienti po kraniotraumatu  nebo s DMO (průměrný věk 28,2 let).

Míra soběstačnosti a nezávislosti jednotlivých klientů v souboru byla testována pomocí FIM – testem funkční míry fyzické a kognitivní nezávislosti. 

Výsledky CI Therapy pro horní končetinu


Do hodnocení výsledků CI Therapy pro horní končetinu za období 2013-2016 bylo zapojeno 65 klientů. Jejich průměrný věk byl 46,8 let. Větší polovinu z nich tvořili muži.

Do studie byli zařazeni pacienti, kteří byli hospitalizováni nebo docházeli do Sanatorií ambulantně s diagnózou cévní mozkové příhody, kraniotrauma, RS a DMO. Pacienti absolvovali kromě CI terapie denně několik klasických procedur v rozmezí 2-5 procedur/den, které intenzivní CI terapii doplňují a vyvažují její intenzitu. Vlastní léčba pacientů pomocí terapie formou vynuceného používání probíhala 140 minut každý všední den. 

Výsledky CI Therapy pro dolní končetinu


Do studie hodnocení výsledků CI Therapy pro dolní končetinu za období 2013-2016 bylo zapojeno 30 klientů. Jejich průměrný věk byl 49 let. 

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube