CZ UAE RUS EN

RS KONDICE


Intenzivní terapeutický program zaměřený na upevnění a zlepšení celkové kondice klientů s roztroušenou sklerózou. Program vhodně kombinuje různé druhy pohybových procedur a dokáže tak obsáhnout celé spektrum pohybových obtíží, kterými klienti s RS trpí - stabilita, jistota chůze, úbytek svalové síly, zhoršená koordinace.

Pohybovou terapii doplňuje složka kognitivního tréninku a psychoterapie, která ve značné míře také napomáhá maximalizaci výsledků rahabilitace.

RS STABILITA CHŮZE


Intenzivní terapeutický program pro klienty s roztroušenou sklerózou, jejichž dominantním problémem je stabilita, jistota a sebedůvěra při chůzi. Program kombinuje široké spektrum individuálních a skupinových procedur zaměřených na zlepšení stability, stoje a sebedůvěry při chůzi.

Nezbytným doplněním programu je kognitivní trénink, zaměřující se na zlepšení pozornosti, paměti a koncentrace a také psychoterapie, potřebná k uvolnění a nalezení psychické rovnováhy.

RS KOGNI


Komplexní rehabilitační program pro klienty s roztroušenou sklerózou jejichž dominantním problémem je zhoršení koncentrace, pozornosti, psychické obtíže. Program však neopomíjí ani pohybovou složku terapie.

Na zlepšení paměti, pozornosti, koncetrace apod. je zaměřen intenzivní kognitivní trénink. Ten za pomocí moderních počítačových technologií pomáhá vyladit aktivitu mozku a správně využívat jeho schopnosti a kapacitu. Na tento trénink navazuje logopedická péče.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube