CZ UAE RUS EN

REHA MOTION


Intenzivní rehabilitace pro děti s motorickým deficitem různého původu:

  • následky poškození mozku (DMO, cévní mozkové příhody)
  • jakékoliv poúrazové stavy (úrazy hlavy, končetin, polytraumata)
  • stavy po zánětlivých a revmatických onemocněních

 

Jak to funguje?

Základem je intenzivní cvičení s terapeutem v délce trvání 60 minut. Terapie probíhá v prostředí terapeutického cvičícího boxu a mohou být aplikovány speciální vzduchové dlahy Urias. Terapeut využívá nejrůznějších speciálních pomůcek, které efekt terapie podporují a nově vzniklé pohybové dovednosti a vzory fixují. V tomto programu aktivně využíváme nově vzniklého balančního centra. Program je vhodný také pro velmi malé děti už od 1 roku věku dítěte.

 

Jakých výsledků lze dosáhnout?

Dochází k normalizaci proprioceptivních reakcí (snížení dráždivosti dítěte), k protažení zkrácených svalů, centraci  a uvolnění končetin, zvýšení svalové síly,  zlepšení mobility, stability, koordinace,  hrubé a jemné motoriky a k nácviku správných pohybových stereotypů. Současně se zesiluje smyslové vnímání a terapie působí také pozitivně na psychiku.

Ceník


Ceny platné od 1.1.2024

 

Reha Motion je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.