CZ UAE RUS EN

REHA KLIM


Intenzivní rehabilitace pro děti s motorickým deficitem různého původu

Terapie lze přizpůsobit individuálním potřebám a možnostem.

Během rehabilitace jsou využívány mnohé rehabilitační pomůcky, které efekt terapie umocňují.

 

 

Program je určen pro tyto indikace

  • následky poškození mozku (DMO, cévní mozkové příhody)
  • jakékoliv poúrazové stavy (úrazy hlavy, končetin, polytraumata)
  • stavy po zánětlivých a revmatických onemocněních

 

Jak to funguje

V rámci léčebného programu jsou aplikovány speciální vzduchové dlahy, které poskytují optimálně nastavenou oporu končetiny, což pak podporuje automatické správné nastavení zbylých částí končetiny včetně kořenového kloubu a trupu. Správná pozice končetin pomocí nafukovací dlahy zabraňuje vzniku patologických souhybů, které by jinak spontánní pohyby vyprovokovaly. Daleko intenzivněji je tímto způsobem dosaženo motorického učení. Dojde k zapsání správného pohybu do paměti a při dostatečném opakování i jeho fixaci.

Kombinace různých typů dlah a pomůcek dle individuálně zvoleného nácviku činnosti nebo pohybu pak efekt ještě zvyšuje. Tímto velmi efektivním prostředkem je cvičení s využitím závěsného systému, který umožňuje současně zjednodušení pohybu nebo naopak ztížení dle aktuálního stavu dítěte a stanoveného cíle terapie a to ve všech polohách. Dítě tak zvládne cvičební polohy i terapeutické prvky, které by za normálních okolností neprovedlo. Navíc lze cvičební prvky cílit velmi precizně do míst, kde se nachází nejslabší článek pohybového aparátu.

 

Ceník


Ceny platné od 1.1.2024

 

REHA KLIM je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

 

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.