CZ UAE RUS EN

psychoterapie


Psychoterapie přináší prokazatelný psychosomatický léčebný efekt, zkvalitnění spánku a celkovou harmonizaci organismu.

 

Individuální kognitivní trénink

Probíhá pod vedením psychologa. Je vhodný pro klienty s obtížemi s pamětí, pozorností, se zrakovým vnímáním a s orientací v prostoru. Dále pro klienty s oslabenou vyjadřovací schopností a oslabenými exekutivními funkcemi, jako je plánování, organizace a koordinace činností, flexibilita, schopnost řešit problémy a také kontrolovat impulzivitu a afektivitu.

 

Skupinová psychoterapie

Terapie je zaměřená na relaxaci, anebo na pohyb. Relaxace probíhá pod vedením psychologa.

Cílem je uvolnění svalového a duševního napětí a celkové zklidnění prostřednictvím práce s dechem a představami.

 

Individuální psychoterapie

- adaptace na lázeňský pobyt a zvládání stresu

- adaptace na akutní či chronické onemocnění

- zvládání nejrůznějších obtížných životních situací

- pomoc s problémy v oblasti partnerských vztahů

- psychologická podpora klientů s psychickými obtížemi

- výchovné poradenctví rodičům dětských klientů