CZ UAE RUS EN

Komplexní lázeňská péče


Kdo lázně zařizuje

Návrh na lázeňskou péči předepisuje praktický lékař na základě doporučení ošetřujícího lékaře - ambulantního specialisty - či ošetřujícího lékaře v nemocnici při hospitalizaci. Lékař na návrhu doporučí lázeňská zařízení, kde je možno čerpat v rámci dané indikace lázeňskou léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu.

 

Schválení

Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu daných indikačním seznamem. Případně upravuje platnost návrhu a lázeňská zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do lázeňského zařízení uvedené v seznamu na prvním místě.

 

Platnost návrhu a termín nástupu

Komplexní lázeňská péče musí být zahájena nejpozději do tří měsíců od schválení návrhu zdravotní pojišťovnu, pokud neurčí revizní lékař jinak. (U pooperačních a poúrazových stavů je nástup možný do tří měsíců po operaci či úrazu, v případě komplikací do šesti až dvanácti měsíců dle rozhodnutí revizního lékaře zdravotní pojišťovny.)

Termín nástupu určuje lázeňské zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu a vyzývá klienta písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

 

Soběstačnost

V případě nesoběstačnosti klienta při úkonech denní potřeby (osobní hygiena, stravování, oblékání), je možné absolvovat léčbu pouze s doprovodem.

 

 

 

DOPLATKY


Ubytovací poplatky a příplatky za dietní stravu se hradí v den nástupu v pokladně hotově či platební kartou.

Ubytovací poplatek 

(ubytování v pokojích s TV se satelitním příjmem, připojením Wi-Fi, telefonem s přímou volbou a chladničkou)

 

Dvoulůžkový pokoj - 190 Kč /os./den

 

Jednolůžkový pokoj - 700 Kč /os./den

670 Kč /os./den u držitelů ZTP a ZTP/P průkazu

Poplatek z pobytu - 35 Kč/os./den

Osvobozeni od poplatku z pobytu jsou držitelé průkazu ZTP/P.

 

Příplatky za dietní stravu (bezlepková nebo bezlaktózová dieta)

Pacient:

Dieta nepředepsaná lékařem – 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – zdarma

 

Doprovod:

Dieta nepředepsaná lékařem – 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – zdarma

Základní informace


Délka pobytu                 

21-28 dní dle indikace

 

Co hradí pojišťovna        

léčbu, ubytování a standardní stravu

 

Mám nárok na nemocenskou?         

U KLP čerpá klient léčbu v rámci pracovní neschopnosti. Vypisuje ji před odjezdem do lázní obvodní lékař pacienta či sestra v lázních po příjezdu.

 

 

REZERVACE TERMÍNU


Rezervace termínu nástupu v požadovaném kalendářním týdnu je možná pouze u klientů, jejichž schválený lázeňský návrh byl doručen Sanatoriím Klimkovice a klient byl přijat k absolvování komplexní lázeňské péče.

Konkrétní den nástupu v rámci daného kalendářního týdne (pondělí až pátek) určí Sanatoria Klimkovice.

Rezervace termínu je zpoplatněna – 3 000 Kč.

 

Rezervace jednolůžkového pokoje bohužel není možná.

 

Rezervovat termín