CZ UAE RUS EN

Komplexní lázeňská péče


Vystavení lázeňského návrhu

Návrh na lázeňskou péči předepisuje praktický lékař pro děti a dorost většinou na základě doporučení ošetřujícího specialisty. Lékař na návrhu doporučí lázeňská zařízení, kde je možno čerpat v rámci dané indikace lázeňskou léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu.

 

Schválení

Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu daných indikačním seznamem. Případně upravuje platnost návrhu a lázeňská zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do lázeňského zařízení uvedené v seznamu na prvním místě.

 

Platnost návrhu a nástup

Komplexní lázeňská péče u dětí musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, pokud neurčí revizní lékař jinak.

U dětí po operacích slepého střeva je nárok na léčení do 3 měsíců od data operace.

 

Termín nástupu určuje lázeňské zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu a vyzývá klienta písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

 

 

DOPLATKY


Ubytovací poplatky a příplatky za dietní stravu se hradí v den nástupu v pokladně hotově či platební kartou.

Ubytovací poplatek

(za televizi, chladničku a wi-fi připojení)

170,- Kč/os./den

Poplatek hradí pouze osoby, které zůstávají jako doprovod u léčících se dětí.

 

Poplatek z pobytu - 35 Kč/os./den

Osvobozeni od poplatku z pobytu jsou držitelé průkazu ZTP/P a osoby mladší 18-ti let.

 

Příplatky za dietní stravu (bezlepková nebo bezlaktózová dieta)

Pacient:

Dieta nepředepsaná lékařem – 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – zdarma

 

Doprovod:

Dieta nepředepsaná lékařem – 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – zdarma

 

Základní informace


Délka pobytu                 

28 dní

 

Co hradí pojišťovna        

léčbu, ubytování a standardní stravu

 

Doprovod dítěte        

Děti do 6 let mají ze zákona nárok na doprovod hrazený pojišťovnou. Od 6 let závisí úhrada doprovodu na schválení revizním lékařem na základě posouzení zdravotního stavu dítěte.

Doprovodu, který zůstává na pobytu s léčícím se dítětem, bude v případě potřeby vypsána pracovní neschopnost. Doprovázející osoby se mohou v průběhu pobytu střídat.

 

 

REZERVACE TERMÍNU


Rezervace termínu nástupu v požadovaném kalendářním týdnu je možná pouze u klientů, jejichž schválený lázeňský návrh byl doručen Sanatoriím Klimkovice a klient byl přijat k absolvování komplexní lázeňské péče.

Konkrétní den nástupu v rámci daného kalendářního týdne (pondělí až pátek) určí Sanatoria Klimkovice.

Rezervace termínu je zpoplatněna – 3 000 Kč.

 

Rezervace konkrétního pokoje není možná.

 

Rezervovat termín