CZ UAE RUS EN

Kognitivní trénink


Kognitivní neboli poznávací procesy patří mezi základní funkce našeho mozku, umožňují nám poznávat okolní svět, plánovat naše jednání a vstupovat do interakcí s ostatními lidmi. Mezi základní kognitivní funkce, které využíváme, patří pozornost, paměť, zrakově-prostorové schopnosti, jazyk a myšlení a rozhodovací-výkonná (exekutivní) složka našeho jednání.

 

Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku, a tak jeho poranění může poškodit všechny nebo jen některé z nich. Při poranění mozku je velmi častá snížená schopnost soustředění, spolu s neschopností zaměřit pozornost na více než jednu aktivitu, také bývá poškozena paměť, mohou být narušeny exekutivní funkce mozku. Trénink kognitivních funkcí a práce s emocemi jsou důležitou součástí procesu zotavování se a zkvalitňování života lidí po poškození mozku.

 

 

KOGNI PLUS - Trénink kognitivních funkcí

Trénink kognitivních funkcí je určený pro klienty, kteří pociťují obtíže s kognitivními funkcemi, např. v práci, při studiu nebo v běžném životě. Uplatňuje se nejen při rehabilitaci lidí s poškozením mozku (kraniotrauma, cévní mozková příhoda atd.), ale také pro zdokonalení schopností potřebných např. při řízení motorových vozidel či ke zlepšování pozornosti u dětí s ADHD.

 

Průběh tréninku

Trénink kognitivních funkcí je zajišťován speciálním počítačovým programem CogniPlus, který je jedním z nejmodernějších a nejkvalitnějších nástrojů pro kognitivní trénink a rehabilitaci. K dispozici je 14 tréninkových programů, které pracují s multimediálními 3D technologiemi hlavně pro trénink různých modalit pozornosti, pracovní paměti a vizuálně-motorické koordinace. Trénink je individuální nastavován pro každého klienta - systém rozpozná aktuální úroveň schopností klienta a adaptivně se mu přizpůsobí, trénink je zaměřený na specifické deficity jednotlivých funkcí. Tréninkové programy s využitím počítače probíhají pod odborným vedením a nevyžadují počítačové znalosti.

 

Cíl programu

Zlepšení fungování kognitivních funkcí a jejich systematické trénování. Podpora samostatného řešení cvičení a kompetencí i silných stránek klienta.

 

 

EEG-Biofeedback

EEG-Biofeedback je vědecky ověřená terapeutická metoda, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln s využitím speciálního počítačového programu. Ten převádí námi snímanou aktivitu mozku (EEG) do jednotlivých prvků počítačové aplikace, která klientovi vydává informace o úspěšnosti jeho tréninku pomocí zrakové a sluchové zpětné vazby. Výsledným efektem je, že se mozek hravou formou naučí lépe, efektivněji a s menším výdejem energie využívat své schopnosti a kapacitu. Trvale přejde na nově naučený způsob regulace organismu, čímž se odstraní dosavadní poruchy a obtíže. Metoda EEG-Biofeedback je určena klientům s neurologickými a psychologickými obtížemi, u dospělých klientů nejčastěji řeší nedostatek výkonnosti a motivace, chronickou únava a stres, úzkost, poruchy spánku, přepracovanost a neurózy. Mezi indikovaná neurologická onemocnění patří epilepsie, migrény, cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, poruchy paměti a myšlení.

 

Cíl programu

Prostřednictvím tréninků EEG-Biofeedback lze dosáhnou optimálního vyladění EEG, naučit mozek v něm setrvávat a tím zlepšit fungování centrálního nervového systému. Mozek každého klienta se trénuje podle jeho individuálních potřeb tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí.