CZ UAE RUS EN

KLIM-THERAPY®


Ema na Klim TherapyVysoce intenzivní program pohybové terapie, která unikátním způsobem propojuje několikahodinové každodenní individuální cvičení s fyzioterapeutem, podpůrné účinky speciálního stabilizačního oblečku, moderní rehabilitační přístroje, účinky jodobromové solanky a další podpůrné procedury.

 

 

Program je určen pro tyto indikace

(děti od 2 do 17 let)

  • s dětskou mozkovou obrnou (DMO)
  • s vývojovými poruchami, které vedou k motorickému handicapu
  • s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, kraniocerebrálního poranění nebo mozkové mrtvice
  • s hyperkinézou (zvýšená mimovolní pohyblivost svalstva, stavy dráždivosti)

 

Jak to funguje

Podstatou KLIM THERAPY je několikahodinová každodenní terapie vycházející z poznatků, že opakovaným cvičením konkrétního pohybu lze dosáhnout vytvoření nového nervového okruhu, který je narušen například v důsledku DMO, úrazů mozku, apod. a zapříčiňuje omezení hybnosti. Počet opakovaných cvičení je u každého dítěte individuální. Naučené schopnosti zůstávají po skončení rehabilitace zachovány.

Jedním z významných doplňků rehabilitačního programu KLIM-THERAPY® je speciální stabilizační obleček neboli tzv. kosmický obleček. Ten výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky jako sezení, stoje, chůze apod.  Díky tomuto kosmickému obleku je nácvik pohybových aktivit a terapie daleko jednodušší, plynulejší a vyžaduje méně úsilí. Stabilizační oblek obsahuje systém podpůrných prvků, které jsou vzájemně pospojovány elastickými pásky a prvky sloužící pro korekci dolních končetin a trupu, držení hlavy v prostoru a dalších pohybových funkcí. Princip účinku terapeutického kosmického obleku spočívá na cílené korekci pohybů a držení těla pomocí nastavitelných opěrných elementů. To vede k normalizaci aferentních podnětů a k ovlivnění motorického centra ve smyslu obnovy porušených funkcí. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů. Toto způsobuje adekvátní terapeutický účinek na struktury centrálního nervového systému, které jsou odpovědné za motoriku a schopnost dorozumět se.  

 

Jakých výsledků lze dosáhnout

Terapeutický plán přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Kontraindikace


Ceník


Ceny platné od 1.1.2020

 

Klim Therapy je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube