CZ UAE RUS EN

CI THERAPY


CI Therapy neboli "nuceně navozená terapie" je unikátní souhrn rehabilitačních technik, které výrazným způsobem navrací hybnost oslabené končetině. 

 

Program je určen pro tyto indikace

  • DMO (vč. diparetické formy DMO)
  • stavy po cévní mozkové příhodě
  • různá oslabení horní nebo dolní končetiny následkem poškozením mozku
  • program je vhodný pro děti s menším kognitivním deficitem

 

Jak to funguje

Podstatou CI Therapy je práce s mozkem a využití jeho plasticity – schopnosti vytvářet nové spoje, dráhy, mapy v mozku, které zlepšují činnost slabší končetiny. K uplatnění tohoto principu je nutné vést terapii dostatečně intenzivně, soustředěně a repetitivně. Pro dosažení intenzity a soustředění je nezbytné při terapii horní končetiny znehybnit silnější horní končetinu speciální omyvatelnou dlahou. Tímto způsobem má nyní mozek možnost přijímat dostatečné množství impulzů k vytvoření pozitivních změn pro zlepšení funkce slabší končetiny. 

Terapeut se zaměřuje na zlepšení motorické aktivity slabší končetiny pomocí nejrůznějších pomůcek a tím přispívá ke zvládání aktivit denního života na jeho nejvyšší možné úrovni jako je např. oblékání, sebesycení a hygienu. Nedílnou součástí je také povzbuzování, odměňování a pozitivní zpětná vazba.

 

Jakých výsledků lze dosáhnout

Výsledky léčby nejsou závislé na věku dítěte ani času, který uplynul od konkrétního postižení. Výborné výsledky jsou již zaznamenány u dětí od dvou let. Před nástupem léčby je stav každého dítěte hodnocen terapeutem a lékařem za účelem posouzení vhodnosti léčby. V rámci hodnocení je posuzován zdravotní stav, soběstačnost a možnosti zapojení postižené končetiny. 
Na intenzivní speciální terapeutický program navazují další procedury, které významně ovlivňují výsledek léčby.
V terapii je nutné pokračovat také v domácím prostředí. Po skončení léčby obdrží každý pacient základní set instrukcí a úkolů na procvičování s cílem udržení hybnosti končetiny a jejího dalšího zlepšení.

 

Ceník


Ceny platné od 1.1.2024

 

CI Therapy je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.