CZ UAE RUS EN

Upozornění - Oprava komunikace


OPRAVA POVRCHU SILNICE

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje musí z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky silnice III/4655 (ul. Husova) provést její opravu. Jedná se o úsek silnice, který je vymezen od okružní křižovatky se silnicemi III/4654 (ul. Lidická a ul. Olbramická) a III/4693 (ul. Vřesinská) ve městě Klimkovice, až po areál Sanatorií Klimkovice v místní části Hýlov, v celkové délce 2,896 km.

 

Práce na opravě silnice budou započaty v termínu 1.7.2024 a ukončeny 29.8.2024.

 

Stavba bude rozdělena do 3 fází:

 

V 1.fázi budou opraveny povrchy na autobusových zastávkách „Klimkovice, Hýlov, V Důlkách“, „Klimkovice, Hýlov, Na Kopci“ a „Klimkovice, Hýlov, U Dvora“. V době opravy povrchu jednotlivých zastávek budou autobusy zastavovat na provizorních zastávkách před/za pracovním místem.

 

Ve 2.fázi bude provedena oprava povrchu silnice III/4655 od okružní křižovatky (včetně) po ul. Bratří Čapků. Provoz bude místem opravy řízen kyvadlově pomocí dočasného světelného signalizačního zařízení.

Během částečné uzavírky okružní křižovatky bude úplně uzavřeno napojení silnice III/4654 ul. Olbramická a III/4693 ul. Vřesinská na okružní křižovatku. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4692, II/647, III/46417 (Vřesina – Poruba – Klimkovice – Josefovice – Olbramice) a zpět.

 

Ve 3.fázi bude opraven povrch silnice III/4655 od ul. Bratří Čapků po Sanatoria Klimkovice. Celkový úsek bude rozdělen na 6 dílčích úseků dlouhých cca 500m.

V době, kdy bude částečná uzavírka v místě autobusových zastávek, budou tyto zastávky v obou směrech přemístěny před/za pracovní místo.

Autobusové linky č. 64 a 76 budou ukončeny na zastávce Klimkovice centrum, odstavení ulice Požárnická.

Následně bude ve fázi frézování povrchu komunikace a pokládky nových asfaltových vrstev vozovky zavedena kyvadlová doprava minibusem v úseku Klimkovice, centrum – Hýlov (sanatoria Klimkovice). Termín nasazení minibusu bude koordinován mezi zhotovitelem stavby a provozovatelem městské hromadné dopravy (Dopravní podnik Ostrava a.s.)

 

V případě uzavírky napojení silnice III/4654 ul. Olbramická a III/4693 ul. Vřesinská na okružní křižovatku dojde k dotčení zastávky autobusu příměstské dopravy „Klimkovice, výkupní závod“ (bude zrušena) a „Klimkovice, u rybníčku“ (bude přesunuta na provizorní zastávku v místě napojení MK místní část Janovice, směr Josefovice). Příměstská autobusová doprava bude využívat navrženou objízdnou trasu po silnici III/46417 Josefovice – II/647 ul. Čs. Armády.

 

Prosíme o pochopení, ohleduplnost a trpělivost při realizaci této komunikace.