CZ UAE RUS EN

NOVINKA - Podologické vyšetření nohou


Nově nabízíme podologické vyšetření dětí i dospělých.

  • Vyšetření Vám poskytne informace o funkčním stavu nohou a v případě potřeby slouží jako podklad pro individuální úpravu zdravotních stélek (vložek).
  • Zahrnuje statické a dynamické vyšetření nohou fyzioterapeutem a vizuální posouzení akrálních částí dolních končetin.
  • Vyšetření plosek nohou na podoskopu vč. identifikace přetěžovaných nebo naopak nedostatečně zatížených míst.
  • Výsledkem jsou informace o postavení a funkčním stavu předonoží (vč. příčné a podélné klenby), zánoží (postavení patní kosti), palců, prstců, o rozložení váhy, a dále o funkčnosti nohy při odrazu a při zatížení.

 

Trvání: 30 min

Cena: 580 Kč

Bližší informace poskytne recepce na tel. 556 422 106 nebo emailu recepce@sanklim.cz