CZ UAE RUS EN

OZNÁMENÍ VEDENÍ SANATORIÍ KLIMKOVICE DNE 24. 7. 2020


V souvislosti s  Mimořádným opatřením č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 24. 7. 2020 upravujeme provoz Sanatorií Klimkovice.

 

Ač je v našem zájmu Vám pobyt v našich lázních maximálně zpříjemnit, respektujeme rozhodnutí Krajské hygienické stanice a zavádíme s okamžitou platností následují opatření. Doufáme přesto, že si pobyt v Sanatoriích Klimkovice užijete, a to i přes určitá omezení, které jsou bohužel mimo naši kontrolu. Kromě níže zmíněných opatření probíhá lázeňská léčba ve standardním režimu.

                  

1. Vstup do budovy sanatorií je umožněn ubytovaným klientům i veřejnosti. Zákaz návštěv platí pouze na ubytovací části budov A i B. Kromě venkovních prostor mohou návštěvy využít i našich gastronomických provozů – Pilsner pubu či Café Kolonáda.

 

2. Příjem nových klientů absolvující komplexní lázeňskou léčbu je možný pouze po předložení negativního výsledku PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny. Pacienti bez testu budou testování při příjmu.

 

3. Příjem samopláteckých klientů je podmíněn předložením negativního výsledku PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny již při nástupu.

 

4. Nově nastupující dospělí klienti ke komplexní lázeňské léčbě bez platného PCR testu budou vybaveni respirátorem FFP2, který budou povinni nosit až do doby, než obdržíme negativní výsledek testu z laboratoře. Stravovat se do té doby budou na oddělených jídelnách.

 

5. Je pozastaven prodej a poskytování volně prodejných procedur a poskytování hotelového ubytování. Zároveň nebude umožněno střídaní doprovodů pacientů s výjimkou těch, kteří předloží při nástupu platný negativní PCR test. Stejně tak je omezen příjem dalších osob na přistýlky pouze na ty klienty, kteří při nástupu předloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, ne starší čtyř dnů.

 

6. Restaurační zařízení a obchody v prostorách Sanatorií Klimkovice jsou přístupné ubytovaným klientům i veřejnosti, nicméně Restaurace Zahrada zůstává zatím z provozních důvodů dočasně uzavřena.

 

7. Pro kulturní akce konané ve vnitřních prostorách lázní platí nadále omezení v podobě maximálně 100 osob. Sledujte prosím aktuální informace na vývěsních plochách týkající se případných změn v kulturním programu.

 

8. Nadále platí zvýšené hygienické a protiepidemické opatření včetně povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách sanatorií.

 

Tato opatření jsou platná do odvolání a budeme je aktualizovat podle informací a pokynů od Krajské hygienické stanice v Ostravě.

 

Vedení Sanatorií Klimkovice