CZ UAE RUS EN

Odborný seminář zaměřený na děti se Spinální muskulární atrofií


Sanatoria Klimkovice Vás zvou na odborný seminář na téma:

Multidisciplinární péče o děti se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem na děti se Spinální muskulární atrofií (SMA)

 

Místo konání: Sanatoria Klimkovice – Lázeňský dům A (společenský sál)

Termín: 22.10. 2013 od 9:00 do 14:00 hodin


Určeno pro širokou veřejnost a odborníky z řad pomáhajících profesích (zdravotníci, sociální pracovníci, pedagogové apod.).


Garantem semináře jsou doc. MUDr. Miluše Havlová CSc. a as. MUDr. Dana Šišková.

Seminář je akreditován UNIFY, ČAE, ČAS; povinné vzdělávání MPSV.

 

Více o semináři a jeho programu zde.

 Sledujte nás

na Facebooku a YouTube