CZ UAE RUS EN

Novinky v léčbě dospělých


Našim hlavní cílem je poskytovat kvalitní a vysoce individualizovanou péči každému klientovi. Neustále se snažíme rozšiřovat možnosti rehabilitace a proto Vám přinášíme několik novinek na rok 2017 ….

Armeo – robotická ruka

Nejmodernější přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin. Robotická ruka umožňuje jak trénink pohybový, tak i kognitivní a to díky napojení na počítačový software. Pohyby horní končetiny jsou snímány prostřednictvím senzorů v exoskeletu, pacient tak ovládá herní prostředí a plní pohybové úkoly. Splnění jednotlivých úkolů je vyhodnocováno a umožňuje tak sledovat efekt terapie. Obtížnost her i míra distrakce pacienta je nastavitelná dle potřeb a schopností pacienta.

Více o robotické ruce Armeo ...

 

Spirální relaxace na vodní posteli

Spirální relaxace na vodní posteli je procedura určená k celkové relaxaci, svalovému velmi šetrnému a příjemnému manuálnímu protažení ve spirálách. Je prováděna na jemně prohřívané vodní posteli, ve které je zabudovaný reproduktor. Při terapii hraje speciální relaxační hudba, jejíž tony rozvibrovávají vodu uvnitř postele a přenášejí se na tělo ležící na ní, stejně jako vlnění vody při terapii.

Více o spirální relaxaci ...

 

Rozšíření možností multisenzorické stimulace pro dospělé

Multisenzorická stimulace probíhá v místnosti zvané Snoezelen, což je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Dochází v něm ke stimulaci všech lidských smyslů, která má pozitivní vliv na celkový zdravotní i psychický stav člověka.

Klient může v rámci multisenzorické stimulace dle svého přání a doporučení terapeuta vyzkoušet nově také:

  • Harmonizační lehátko, na kterém po ulehnutí klienta terapeut rozeznívá struny lehátka a jeho tónové vibrace uvolňují somatické a psychické bloky jedince a navozují atmosféru klidu. Jsou alternativou klasické tlakové masáže. Účinky jsou na úrovni tělesné, emocionální, mentální i spirituální. Dochází k efektu hluboké relaxace, odstranění stresu, uvolnění svalového napětí a svalových bloků, harmonizace dýchání, tepu srdce, krevního oběhu a lymfy, naladění organismu k další činnosti.
  • Černý snoezelen, což je tmavá místnost, ve které dominují světlené podněty – optická vlákna, bublinkový válec, snoezelen projektor, zrcadlová koule, hvězdné nebe, plazmové koule atd. Probíhá zde zraková stimulace s využitím UV světla a fluorescenčních barev – práce s mandalami, interaktivními panely, LED světelnými panely. Terapie je zaměřena na nácvik zrakového vnímání a zlepšení očních pohybů – vhodné především pro klienty po úrazech mozku.

Více o novinkách v multisenzorické terapii pro dospělé ...Sledujte nás

na Facebooku a YouTube