CZ UAE RUS EN

Novinky v léčbě 2018


Stále se snažíme vylepšovat a rozšiřovat možnosti léčby v Sanatoriích Klimkovice. Také pro rok 2018 přinášíme několik novinek.

1. Nový léčebný program REHA MOTION

Intenzivní rehabilitace pro děti s motorickým deficitem různého původu: následky poškození mozku (DMO, cévní mozkové příhody) jakékoliv poúrazové stavy (úrazy hlavy, končetin, polytraumata) stavy po zánětlivých a revmatických onemocněních

Jak to funguje? Základem je intenzivní cvičení s terapeutem v délce trvání 60 minut. Terapie probíhá v prostředí terapeutického cvičícího boxu a mohou být aplikovány speciální vzduchové dlahy Urias. Terapeut využívá nejrůznějších speciálních pomůcek, které efekt terapie podporují a nově vzniklé pohybové dovednosti a vzory fixují. V tomto programu aktivně využíváme nově vzniklého balančního centra. Program je vhodný také pro velmi malé děti už od 1 roku věku dítěte.

Jakých výsledků lze dosáhnout? Dochází k normalizaci proprioceptivních reakcí (snížení dráždivosti dítěte), k protažení zkrácených svalů, centraci  a uvolnění končetin, zvýšení svalové síly,  zlepšení mobility, stability, koordinace,  hrubé a jemné motoriky a k nácviku správných pohybových stereotypů. Současně se zesiluje smyslové vnímání a terapie působí také pozitivně na psychiku.

Více informací

 

2. Otevření neurologické ambulance

Snahou našeho zařízení je poskytovat vysoce kvalitní léčebně-rehabilitační péči pacientům s neurologickými chorobami. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 plánujeme otevření nové neurologické ambulance, která nabídne komplexní péči zejména pacientům s vertebrogenním algickým syndromem. Neurologická ambulance Sanatorií Klimkovice poskytne klientům pomoc v akutní fázi jejich onemocnění, ale také následnou péči včetně rehabilitace. Naše zařízení disponuje zdravotnickým týmem s letitými zkušenostmi v oblasti rehabilitace a balneoterapie, moderními léčebnými metodami a individuálním přístupem. Tímto krokem, otevřením nové neurologické ambulance,  reagujeme na stále se zvyšující poptávku pacientů o tyto zdravotnické služby, kterých je v Moravskoslezském kraji nedostatek.

 Sledujte nás

na Facebooku a YouTube