CZ UAE RUS EN

Nejčastější otázky a odpovědi


Pro větší přehlednost a snadnější orientaci Vám nabízíme nečastěji kladené dotazy a odpovědi týkající se současného stavu.

 

Otázky a odpovědi

 

Musím si zajistit test před nástupem do lázní?

Doporučujeme, abyste si test na přítomnost SARS CoV-2 zajistili ještě před nástupem do lázní. Testování probíhá i v lázních, ale preferujeme, aby klienti přijížděli již s negativním testem. Budete zařazeni ihned do léčebného procesu bez nutnosti čekání na výsledek testu. Upozorňujeme, že potvrzení o negativním výsledku testu nesmí být starší než 4 dny.

 

Stačí mi výsledek Rapid testu (tzv. rychlotestu)?

Ne. Nařízení Krajské hygienické stanice MSK vyžaduje provedení PCR testu (jedná se o stěr z nosohltanu).

 

Nemám možnost zajistit si test před nástupem do lázní. Budete mě testovat?

Ano. V případě, že nemůžete podstoupit test na covid-19 ještě před příjezdem do lázní, provedeme Vám jej v den Vašeho nástupu.

 

Pokud do lázní přijedu bez testu, co se mnou bude?

Ihned po příjezdu obdržíte respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (pokud máte tu možnost, přijeďte již s vlastním respirátorem). Tuto ochranu dýchacích cest budete nosit do doby, než obdržíme negativní výsledek Vašeho testu na covid-19. PRC test (stěr z nosohltanu) Vám provedeme přímo v lázních v den Vašeho nástupu. Do doby výsledku testu se budete stravovat odděleně od ostatních klientů. Veškeré léčebně-rehabilitační procedury budou zahájeny až poté, co bude prokázáno, že je Váš test negativní.

 

Kdo hradí testování? Bude mi test proplacen?

Pokud je test indikován Vašim praktickým lékařem, pediatrem či ambulantním specialistou bude hrazený zdravotní pojišťovnou. V případě, že si test zajistíte před nástupem sami, bez kontaktování lékaře, hradíte si jej jako samoplátce. Klienti testováni u nás v lázních test nehradí.

 

Kde se mohu nechat testovat?

Kontaktujte jedno z odběrových míst, které máte v dosahu. Seznam všech odběrových center v ČR naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ Testování správně načasujte! Potvrzení o negativním výsledku testu, které předložíte při příjmu, nesmí být starší než 4 dny.

 

Potřebuji k absolvování PRC testu na přítomnost SARS CoV-2 žádanku? Kdo mi ji vystaví?

Ano, pokud navštívíte Vašeho praktického lékaře nebo pediatra, který Vás odesílá na testování hrazené pojišťovnou. V případě testování na vlastní žádost – jako samoplátce - žádanku nepotřebujete.

 

Testování doprovodů pacientů

Povinnost absolvovat PCR test se vztahuje jak na pacienta, tak jeho doprovod. Pokud se budou chtít doprovody pacienta během pobytu střídat, musí v případě každé změny doprovodu před nástupem předložit negativní výsledek testu na covid-19, který není starší 4 dnů. Sanatoria Klimkovice zajišťují testy pouze u první doprovázející osoby v den nástupu pacienta k léčení.

 

Přistýlky a další ubytované osoby

Ubytování dalších doprovázejících osob (např. druhé neléčící se dítě) bude možné pouze po předložení negativního testu na covid-19, ne staršího než 4 dny. Testování těchto osob Sanatoria Klimkovice nezajišťují.

 

Jsou testováni i zaměstnanci Sanatorií Klimkovice?

V souvislosti s pozitivním testem na onemocnění covid-19 u jednoho fyzioterapeuta dětského oddělení Sanatorií Klimkovice dne 10. 7. 2020 byli dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice MSK testováni všichni, kteří přišli do kontaktu s pozitivním pracovníkem. Test u všech byl negativní.

 

Musím v lázních nosit roušku?

Ano. Roušky jsou stále povinné ve všech vnitřních prostorách lázní – tedy i při terapiích s výjimkou pobytu v bazénu. Roušky nosí samozřejmě i veškerý personál sanatorií.

 

Musím mít vlastní roušky?

Můžete, v jiném případě Vám látkovou roušku zapůjčíme na recepci a zajišťujeme rovněž jejich pravidelnou výměnu za čistou.

 

Jsou povoleny návštěvy?

Ano. Zákaz návštěv platí pouze na ubytovací části budov A i B. Kromě venkovních prostor mohou návštěvy využít i našich gastronomických provozů – Pilsner Pubu či Café Kolonáda.

 

Přivezu do lázní svého člena rodiny. Mohu mu pomoci se zavazadly a formalitami při příjmu?

Ano, pokud budete mít po celou dobu nasazenou roušku. Nicméně je zde k dispozici i náš pracovník, který klientům pomáhá se zavazadly.

 

Jaká další nařízení v lázních platí?

Stále platí nejen povinnost nosit roušky, ale i dodržovat odstupy min. 2 m od ostatních a neshlukovat se. U vstupu je třeba využít dezinfekci rukou. Dávkovače na dezinfekční gely jsou k dispozici v celém areálu lázní a prosíme všechny klienty, aby je pravidelně využívali a dodržovali zvýšenou osobní hygienu.

 

Mohu si koupit volně prodejné procedury?

Ano. Omezen je pouze provoz bazénu.

 

Je možné zakoupení ochranných pomůcek i u Vás v lázních?

Ano, na recepci lze zakoupit ochranné roušky, respirátory i ochranné štíty.

 

Konají se v lázních nějaké kulturní akce?

Ano. Kulturní program je stále pestrý. Respektujeme nařízení Krajské hygienické stanice, která dovoluje konání akcí do maximálního počtu 100 osob. Pořádáme tedy akce menšího rozsahu pro ubytované klienty. Využít můžete také lázeňskou knihovnu nebo trávit volný čas v lázeňském parku a přilehlém lese s interaktivními prvky a infotabulemi.

 

Je v areálu lázní v provozu kavárna nebo restaurace?

Ano. Restaurační zařízení a obchody v prostorách Sanatorií Klimkovice jsou přístupné ubytovaným klientům i veřejnosti, nicméně Restaurace Zahrada zůstává zatím z provozních důvodů dočasně uzavřena.

 

Je dovoleno opouštět areál lázní v průběhu pobytu?

Ve snaze minimalizovat riziko nákazy apelujeme na to, abyste se v průběhu pobytu pohybovali v areálu lázní a neodjížděli mimo něj.