CZ UAE RUS EN

Manus Reha - novinka 2019


Od nového roku zařazujeme nově intenzivní terapii Manus Reha v délce 1,5 hodiny s denní frekvencí. Manus Reha je novým terapeutickým programem v rámci neurorehabilitace. Je určen pro pacienty se získaným poškozením CNS s klinickým deficitem hybnosti horní končetiny. Do tohoto programu budeme zařazovat pacienty, kteří potřebují intenzivnější péči, než je standardní lázeňská péče.

 

Cílem tohoto terapeutického programu je ovlivnit spasticitu a aktivní hybnost postižené horní končetiny.
Program je vhodný pro pacienty jak v subchronické fázi – po ukončení akutní léčby v nemocnici, tak v chronické fázi onemocnění.

 

Výsledky léčby nejsou závislé na věku pacienta ani času, který uplynul od konkrétního postižení. Před nástupem léčby je stav každého potencionálního pacienta podrobně hodnocen primářem léčebny za účelem posouzení vhodnosti léčby a šance pacienta dosáhnout zlepšení.

 

Program je sestaven na 3 týdny.Sledujte nás

na Facebooku a YouTube